Klininiskt bevisade effekter hos näringsämnen för manlig fertilitet

Vår kropp kräver ett ständigt tillskott av näringsämnen för att vi ska må bra. De fysiologiska processerna behöver olika vitaminer, mineraler, aminosyror och spårämnen för att fungera optimalt. Spermieproduktionen är känslig för låga nivåer av näringsämnen och för oxidativ stress.

En mängd olika oberoende och väl granskade vetenskapliga studier har visat att mikronäringsämnen signifikant påverkar manlig fertilitet. Omvänt gäller att avsaknad av eller brist på vissa näringsämnen kan leda till “underfertilitet”. Brist på ett enstaka näringsämne orsakar sällan total infertilitet, men det kan begränsa fertiliteten och fördröja lyckad framtida befruktning.

Viktiga näringsämnen för att stödja manlig fertilitet

Arginine

En icke-essentiell aminosyra, arginin, har både direkta och indirekta fördelar när det gäller manlig fertilitet.

I egenskap av förstadie till kväveoxid hjälper arginin vaskulär utvidgning och blodflöde. Indirekt är detta viktigt för fertiliteten eftersom det bidrar till bibehållen erektion och därigenom ökar chansen till befruktning.

Studier har klart visat att arginintillskott kan öka fertiliteten indirekt genom att förbättra de sexuella funktionerna hos män med erektionsproblem1.

Arginin påverkar dessutom olika nyckelparametrar direkt hos spermierna. Flera kliniska studier har visat att 4-8 gram arginin dagligen kan förbättra spermieöverlevnad, antal och koncentration2 samt ejakulationsvolym3.

Helt utan kända bieffekter kan denna aminosyra på ett säkert sätt underlätta en hälsosam manlig fertilitet.

Fortsätt läsa

Glutathione

Glutation är en kraftfull antioxidant som skyddar spermier från fria radikaler. Kliniska studier har visat ett samband mellan onormala spermieparametrar och låga nivåer av glutation i sädesplasma.

Glutation tycks vara särskilt viktigt för att skydda spermavolym, antal spermier4, rörlighet5 och morfologi6.

Glutation kan produceras i kroppen, även om det är beroende av tillgången på andra aminosyror, i synnerhet L-Cystein. Under perioder av stress eller sjukdom, kan kroppens behov av glutation och detta cystein höjas.

Om cysteinet sedan sjunker, kan detta leda till låga nivåer av glutation och därigenom negativt påverka fertiliteten. Det är därför viktigt att säkerställa en god tillgång via dieten.

Fortsätt läsa

Carnitine

Aminosyran karnitin är viktig för att upprätthålla energiproduktionen och rörligheten hos spermierna7. Syntetiserade från aminosyrorna lysin och metionin, hjälper karnitin till att ladda mitokondrierna och ta bort slaggprodukter som härrör från energiproduktionen.

Forskning har funnit ett samband mellan låga nivåer av karnitin och manlig infertilitet8.Andra studier tyder på att karnitin kan bidra till att förbättra den övergripande spermiekvaliteten9.

Sammanfattningsvis har tillskott av denna aminosyra visats sig öka spermiantal och koncentration, skydda DNA-integritet och morfologi samt förbättra rörligheten10.

Fortsätt läsa

Vitamin A

Studier har visat att A-vitamin är viktigt för spermiebildningen. Detta vitamin hjälper de nukleära mottagarvägar som signalerar till testiklarna att producera spermier11.

Även om fler studier behövs för att fastställa lämpliga doser, finns preliminära bevis som tyder på att detta vitamin kan hjälpa till vid behandling av manlig infertilitet och bidra till att förbättra möjligheten för en framgångsrik konstgjord befruktning såsom IVF eller IUI12.

Fortsätt läsa

Folic acid (vitamin B9)

Folsyra, allmänt erkänd som en viktig sammansättning för kvinnlig reproduktiv hälsa, har också visat sig förbättra manlig fertilitet. Den behövs för att stödja spermiebildningen, vilket leder till ökat antal spermier och densitet13.

Den hjälper också till att skydda spermier som är under utveckling från kromosomavvikelser14, som kan bidra till dålig fertilitet.

Låga nivåer av folsyra är relaterade till 30 % fler missfall. Omkring 80 % av män visar låga serumnivåer av folsyra.

Fortsätt läsa

Vitamin B12

Friska spermier kräver tillräcklig tillgång på vitamin B12. Detta näringsämne är viktigt för DNA-replikation och utveckling. Det stöder spermieproduktionen och bidrar till lagom antal spermier.

Fortsätt läsa

Vitamin C

Askorbinsyra (C-vitamin) återfinns normalt i höga koncentrationer i sädesplasma. Studier har visat att detta vitamin ansvarar för upp till 65 % av neutraliseringen av fria radikaler i sperma. Detta bidrar till att skydda spermier som är under utveckling och till att underhålla fertilitet.

Låga nivåer av askorbinsyra i sädesplasma har förknippats med minskat spermieantal och minskad rörlighet, samt en ökning av morfologiska avvikelser15. Uppskattningsvis äter en tredjedel av befolkningen inte hälsosamt nog för att täcka minimiintaget av 80 mg C-vitamin per dag.

Fortsätt läsa

Vitamin D

Mänskliga spermier har receptorer specifika för bindning till D-vitamin16.

Även om ytterligare forskning behövs, tyder initiala studier på att genetiskt friska spermier kräver D-vitamin17, eftersom detta verkar spela en viktig roll i regleringen av DNA-fragmentering och stabilisering av kromosomstruktur.

Låga serumnivåer av D-vitamin är utbrett. 70-90 % av européer uppvisar suboptimala nivåer av D-vitamin. Problemet är allvarligare i mellersta och norra Europa och vintertid.

Fortsätt läsa

Vitamin E

E-vitamin är särskilt viktigt för minskning av oxidativ stress och ger därigenom skydd för spermier och DNA18. Det har också visat sig direkt öka spermiernas rörlighet19. Män som lider av låga födelsetal kan därför öka chanserna för befruktning genom tillskott av E-vitamin. Ungefär hälften av befolkningen uppfyller inte det rekommenderade dagliga minimiintaget på 12 mg av E-vitamin.

Fortsätt läsa

Coenzyme Q10

En vitaminoid, koenzym Q10, fungerar som ett vitamin och hjälper till att minimera fria radikaler. Studier har visat att tillskott av Q10 kan förbättra spermiemorfologi, densitet och rörlighet20.

Detta mikronäringsämne är särskilt viktigt för att stödja spermiernas rörelse framåt21 och skydd mot fria radikaler22.

Fortsätt läsa

omega3

Studier visar att blodplasmanivåer av omega-3-fettsyror kan påverka fertiliteten. Infertila män har lägre koncentrationer av dessa fettsyror i sina spermier jämfört med fertila män23. Ytterligare forskning visar att tillskott av omega-3-fettsyror kan hjälpa till vid idiopatisk (oförklarlig) manlig infertilitet24.

Fortsätt läsa

Pine bark extract

Sammansättningarna i tallbarksextrakt har i kliniska studier visat sig förbättra spermiemorfologi, rörlighet och antal.25

Dessutom tycks tallbarksextrakt förstärka de positiva effekterna av arginin på manlig fertilitet. Studier har visat att extrakt ur terpentintall i kombination med arginin framgångsrikt hjälper till att behandla idiopatisk (oförklarlig) manlig infertilitet26.

Det finns också kliniska tecken som tyder på att tallbarksextrakt indirekt hjälper fertiliteten genom att öka den manliga fysiska uthålligheten och den erektila funktionen27.

 

Fortsätt läsa

Selenium

Detta spårämne stödjer den strukturella integriteten hos spermier. Det bidrar till att minska oxidativ stress och är avgörande för att stödja frisk spermierörlighet28. Grödor i Europa har i synnerhet låga halter av selen.

Fortsätt läsa

Zinc

Ett av de viktigaste spårämnena för manlig fertilitet är zink29. Det krävs som byggsten i produktionen av spermiemembran och svans30.

Studier visar ett samband mellan infertilitet och minskade zinkkoncentrationer i sädesplasma31. Utan tillräckligt med zink, mognar inte spermierna i normal takt, vilket minskar spermieantalet32 och kan resultera i manlig underfertilitet.

Fortsätt läsa

När är mikronäringsämnen ett alternativ?

Livsmedel som främjar manlig fertilitetEn mycket hälsosam livsstil är standardrekommendation för båda parter i ett par som vill bli gravida. Stöd av manlig fertilitet bör inte begränsas till klinisk behandling.

Ett av de enklaste och mest effektiva sätten att se till att kroppen har tillräcklig tillgång på näringsämnen för att stödja fertilitet är med kosttillskott. Det finns en rad naturliga kosttillskott som har blandats med näringsämnen som är viktiga för manlig fertilitet.

Förbättra dina chanser effektivt

 

Män som vill bilda familj uppmuntras att ta kosttillskott. Detta säkerställer att alla fertilitetsproblem som beror på brist på näringsämnen behandlas. Det är ett effektivt, prisvärt, beprövat och bekvämt sätt att stödja manlig fertilitet – i synnerhet när man beaktar de höga kostnader och osäkra sannolikheter vid fertilitetsbehandling, såsom IVF och ISCI.

Tillsammans med positiva livsstilsförändringar, kan kosttillskott avsevärt bidra till att förbättra möjligheten för befruktning.

Ett eller flera näringsämnen?

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Oavsett om en man lider av lågt spermieantal, dålig rörlighet eller allmänt dålig spermiekvalitet, är det effektivaste sättet att ta en kombinationsprodukt med flera fertilitetshöjande näringsämnen. Detta ökar sannolikheten för att flera spermieparametrar och därmed det totala antalet rörlig spermier (TMS) maximeras.

TMS är den matematiska produkten av spermieantal, rörlighet och spermievolym och mäter hur många miljoner spermier av högsta kvalitet som förekommer i ett helt ejakulat.

Mikronäringsämnen för fertilitet är alla prisvärda, väl accepterade och bevisat effektiva när det gäller att förbättra flera spermparametrar samtidigt.

Öka näringsintag för att öka manlig fertilitet

Eftersom det är konstaterat att näringsämnen har stor betydelse för manlig fertilitet, är det viktigt att män som vill bilda familj är noga med sin kost.

Även om kroppen själv kan producera en del aminosyror, såsom glutation, arginin och karnitin, finns det fortfarande ofta krav på kosten för att upprätthålla sunda nivåer.

Även om en balanserad kost berikad med obearbetade livsmedel kan bidra till att upprätthålla tillgången på näringsämnen som behövs för en sund fertilitet, kan det finnas begränsningar. Till exempel under perioder av sjukdom eller långvarig stress, ökar kroppens näringskrav. Detta kan ibland leda till en minskning av fertiliteten.

Dessutom kan livsstilsfaktorer såsom tobak och alkohol, otillräcklig sömn, kraftig viktökning och inaktivitet negativt påverka fertiliteten.

Tillskott för manlig fertilitet kombinerar många av näringsämnena för att skapa ett kraftfullt fertilitetshöjande piller.

Men var uppmärksam eftersom de varierar mycket både när det gäller kvalitet och pris. Ta noga reda på vilka som är värda din tid och dina pengar.

Alla näringsämnen för manlig fertilitet

Bibliografi

 1. ”Chen, J. et. al. (1999). Effect of oral administration of high-dose nitric oxide donor L-arginine in men with organic erectile dysfunction: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled study, BJU International, Volume 83, Issue 3, (pp. 269-73)”
 2. ”Schachter, J. et. al. (1973) Treatment of oligospermia with the amino acid arginine. Journal of Urology, Volume 110, (pp. 311-13)”
 3. ”Imhof, Martin et al., “Improvement of sperm quality after micronutritient supplementation”, e-SPEN, the European e-Journal of Clinical nutrition and Metabolism”
 4. ”Naher, Z. et.al. (2011). Role of glutathione in male infertility. Bangladesh Journal of Medical Biochemistry, Volume 4, Issue 2, (pp. 20-25)”
 5. ”Lenzi, A. et.al (1993). Placebo-controlled, double-blind, cross-over trial of glutathione therapy in male infertility. Human Reproduction, Volume 8, Issue 10, (pp. 1657-67)”
 6. ”Eskiocak, S., et al. (2005). Glutathione and free sulphydryl content of seminal plasma in healthy medical students during and after, Human Reproduction, Volume 20, Issue 9, (pp. 2295-600″
 7. ”De Rosa, M. et.al. (2005). Correlation between seminal carnitine and functional spermatozoal characteristics in men with semen dysfunction of various origins. Drugs in R&D, Volume 6, Issue 1, (pp.1-9)”
 8. ”Mataliotakis, I. et.al. (2000). L-Carnitine levels in the seminal plasma of fertile and infertile men: correlation with sperm quality. International Journal Fertility and Women’s Medicine, Volume 45, Issue 3, (pp. 236-240)”
 9. ”Balercia, M. et.al. (2005). Placebo-controlled double-blind randomized trial on the use of l-carnitine, l-acetylcarnitine, or combined l-carnitine and l-acetylcarnitine in men with idiopathic asthenozoospermia. Fertility and Sterility, Volume 84, Issue 3. (pp. 662-671)”
 10. ”Banihani S. et.al. (2012). Human sperm DNA oxidation, motility and viability in the presence of L-carnitine during in vitro incubation and centrifugation. Andrologia, Volume 44, Issue 1, (pp. 505-12)”
 11. ”Zhou, X. et.al. (2011). The orphan nuclear receptor TR4 is a vitamin A activated nuclear receptor. Journal of Biological Chemistry, Volume 286, Issue 4, (pp. 2877-85).”
 12. Merviel P, Heraud MH, Grenier N, Lourdel E, Sanguinet P, Copin H (November 2008). “Predictive factors for pregnancy after intrauterine insemination (IUI): An analysis of 1038 cycles and a review of the literature”. Fertil. Steril. 93 (1): 79–88. doi:10.1016/j.fertnstert.2008.09.058. PMID 18996517
 13. ”Wallock L. et.al. (2001). Low seminal plasma folate concentrations are associated with low sperm density and count in male smokers and non-smokers. Fertility and Sterility, Volume 75, (pp. 252-9)”
 14. ”Young, S. et.al (2007). The association of folate, zinc and antioxidant intake with sperm aneuploidy in healthy non-smoking men. Human Reproduction, Volume 23, Issue 5, (pp. 1014-1022)”
 15. ”Colagar, A. and Marzony, E. (2009). Ascorbic Acid in Human Seminal Plasma: Determination and Its Relationship to Sperm Quality. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, Volume 45, Issue 2, (pp. 144-49)”
 16. ”Lerchbaum, E. and Obermayer-Pietsch, B. (2012). Vitamin D and fertility: a systematic review. European Journal of Endocrinology, Volume 166, Issue 5, (pp. 765-78)”
 17. ”Aquila, S. et.al. (2008). “Human sperm anatomy: ultrastructural localization of 1alpha,25-dihydroxyvitamin D receptor and its possible role in the human male gamete. Journal of Anatomy, Volume 213, Issue 5, (pp. 555-84)”
 18. ”Suleiman, S. et.al. (1996). Lipid peroxidation and human sperm motility: protective role of vitamin E. Journal of Andrology, Volume 17, Issue 5, (pp. 530-7)”
 19. ”http://www.jstor.org/discover/10.2307/76145?”
 20. ”Safarinejad, M. (2009). Efficacy of coenzyme Q10 on semen parameters, sperm function and reproductive hormones in infertile men, The Journal of Urology, Volume 182, Issue 1, (pp. 237-28)”
 21. ”Mancini, A. and Balercia, G. (2011). Coenzyme Q(10) in male infertility: physiopathology and therapy. Biofactors, Volume 37, Issue 5, (pp374-80)”
 22. ”Talevi, R. et.al. (2013). Protective effects of in vitro treatment with zinc, d-aspartate and coenzyme q10 on human sperm motility, lipid peroxidation and DNA fragmentation. Reproductive Biology and Endocrinology, Volume 16, Issue 11, (pp.81)”
 23. ”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19666200”
 24. ”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22659579”
 25. ”Roseff, S. (2002). Improvement in sperm quality and function with French maritime pine tree bark extract. Journal of Reproductive Medicine, Volume 47, Issue 10 (pp.821-4)”
 26. ”Nikolova, V. et.al. (2007). Sperm parameters in male idiopathic infertility after treatment with prelox. Akush Ginekol (Sofiia), Volume 4, Issue 5, (pp. 7-12)”
 27. ”Stanislavov, R. and Nikolova, V. (2003). Treatment of erectile dysfunction with Pycnogenol and L-arginine. Journal of Sex & Marital Therapy, Volume 29, Issue 3, (pp. 207-13)”
 28. ”Hansen, J. and Deguchi, Y. (1996). Male fertility is linked to the selenoprotein phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase. Acta Veterinaria Scandinavica, Volume 37, Issue 1, (pp.19-30)”
 29. ”Abbasi, A. et.al. (1980). Experimental zinc deficiency in man. Effects on testicular function. The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, Volume 96, Issue 3, (pp.544-50)”
 30. ”Caldamone, M. et.al. (1979). Seminal zinc and male infertility. Urology, Volume 13, Issue 3, (pp. 280-281)”
 31. ”Chia, S. et.al. (2000). Comparison of zinc concentrations in blood and seminal plasma and the various sperm parameters between fertile and infertile men. Journal of Andrology, Volume 21, Issue 1, (pp. 53-57).”
 32. ”Tikkiwal M. et.al. (1987). Effect of zinc administration on seminal zinc and fertility of oligospermic males. Indian Journal of Physiology Pharmacology, Volume 31, Issue 1, (pp. 30-34)”
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit