Koppar behövs för att stödja hälsosamma hormonnivåer och metabolism som är viktiga för kvinnlig fertilitet.

Kroppen behöver koppar (Cu) för att reglera en rad metaboliska processer, inklusive hormonmetabolism. Koppar är därför viktigt för att förbättra den kvinnliga fertiliteten. Dess koncentration regleras av kroppen själv, eftersom homeostatiska mekanismer avlägsnar överskott av koppar vid behov. Detta beror på att ett överskott eller underskott av koppar kan ha negativa hälsoeffekter.

Kopparbrist påverkar fertiliteten negativt hos kvinnor

Forskning har visat att låga kopparkoncentrationer i blodplasma kan påverka kvinnlig fertilitet. Soltan och Jenkins analyserade kopparhalterna i plasma hos 93 kvinnor1. Undersökningsgruppen bestod av 35 fertila kvinnor och 48 infertila.

Resultat

Studien visade att:

  • Kopparnivåerna var signifikant lägre hos infertila kvinnor jämfört med fertila.
  • Kopparnivåerna i plasma var också något lägre hos kvinnor med sekundära infertilitetsproblem.

Otillräckliga nivåer av koppar kan därför minska den kvinnliga fertiliteten genom att störa den normala östrogenmetabolismen.

Koppar- och magnesiumtillskott i djurstudier

Forskning har påvisat ett samband mellan låga koppar- och magnesiumnivåer och nedsatt fertilitet hos kor och kvigor av rasen Holstein. Ingraham med kollegor gav slumpmässigt 204 stycken Holsteinkvigor och -kor tilläggsbehandlingar2. Djuren fick antingen koppar, magnesium, koppar och magnesium eller inget mineraltillskott. Blodprover togs före tillskott och vid veckorna 1, 2, 4, 6, och 8 efter kalvning. Plasman analyserades med avseende på magnesium och koppar.

Resultat

Studien visade att:

  • 92 % av de djur som fick tillskott av både koppar och magnesium blev dräktiga. Endast ett genomsnitt på 75 % av djuren i de andra grupperna blev dräktiga.

Fertiliteten hos Holsteinkor och -kvigor har därför visat sig bli bättre med tillskott av koppar och magnesium. Dessa spårelement samverkar för att stödja en sund fertilitet.

Källor till koppar

Koppar kan hittas i många livsmedel. Höga koncentrationer finns i grönkål, nötter, ostron, jästa sojaprodukter, svamp, och getost.

Sammanfattning

Låga nivåer av koppar kan minska kvinnlig fertilitet genom att störa normala metaboliska processer. Detta spårämne är nödvändigt tillsammans med andra mineraler såsom magnesium, zink och järn för att stödja en hälsosam fertilitet.

Fertilitetshöjande näringsämnen

För henne

För honom

Kombinationstillskott för manlig fertilitet

Många kosttillskott kombinerar flera näringsämnen för att skapa ett kraftfullt fertilitetshöjande piller.

Men var uppmärksam för de varierar mycket när det gäller både kvalitet och pris. Ta noga reda på vilka som är värda din tid och dina pengar.

Bibliografi

  1. “Soltan, M. and Jenkins, D. (1983). Plasma copper and zinc concentrations and fertility, British Journal of Obstetrics and Gynaecology, Volume 90, Issue 5, (pp. 457-9.).”
  2. “Ingraham, H. et.al. (1987). Correction of subnormal fertility with copper and magnesium supplementation, Journal of Dairy Science, Volume 70, Issue 1, (pp. 167-80.).”
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit