Vad är en spermaanalys (SA)?

En spermaanalys utvärderar flera viktiga egenskaper i mannens spermier. Den hjälper till att utvärdera manlig fertilitet för dem som antingen försöker bli gravida eller omvänt, kontrollerar framgången av en vasektomi.

Det ger en ögonblicksbild av mannens statistiska fertilitet, oftast med avseende på WHO:s riktlinjer för fertilitet, vid en viss tidpunkt. Även om den kan ge viktiga insikter, kan den inte hjälpa till att identifiera orsakerna till manlig infertilitet.

De två mätmetoder som finns tillgängliga är ett hemma-kit eller en laboratorieanalys. Hemma-kitet mäter bara några egenskaper och är mycket svårt att hantera. Resultaten kan tjäna som utgångspunkt, men hemma-kitet kan inte ersätta en fullständig professionell laboratorieanalys, genomförd av fertilitetsspecialister.

Sperma kan samlas in via epididymal extraktion, masturbering, kondomsamling eller avbrutet samlag. Av dessa metoder är masturbering det sätt som de flesta föredrar. Sättet att samla in och en detaljerad mätmetod kan avsevärt påverka resultatet.

Vad mäts i en spermaanalys?

En spermaanalys mäter normalt

 • spermieräkning, dvs antalet spermier per milliliter utlösning (mer),
 • spermiemorfologi, d.v.s. formen (mer)
 • spermiens motilitet, (förmåga att simma framåt) (mer)
 • koncentration av vita blodkroppar
 • nivån av fruktos i sädesvätskan (mer),
 • total spermavolym (mer),
 • pH (mer),
 • smältningstid (mer)

Ett antal faktorer som kost, fysiskt trauma på testiklarna, exponering för höga temperaturer och strålning1 kan märkbart påverka spermaanalysresultatet. Resultat för en enda man kan ha stor naturlig variation över tiden2.

Ett test som visar ett så kallat subfertilt resultat bör därför bekräftas med minst två ytterligare analyser ca 2 till 4 veckor senare3.

Relevans för fertilitet

På grund av den probabilistiska naturen i mänsklig fertilitet, är de typiska egenskaper som uppmäts av spermaanalys bara några av de faktorer som finns när det gäller sädeskvalitet.

Man tror att upp till 30 % av män med normal spermaanalys faktiskt har onormal spermiefunktion4 och därför fortfarande kämpar för att få barn. Omvänt kan män med dåliga spermaanalysresultat få barn – eftersom även en liten chans kan visa sig vara tillräckligt stor5

NICE:s riktlinjer definierar ”måttlig manlig infertilitet” som när två eller flera spermaanalyser har en eller flera variabler under den 5:e percentilen, d.v.s. i de lägsta 4 %. Under dessa omständigheter anser riktlinjerna att chansen för att graviditet inträffar naturligt genom vaginala samlag inom 2 år liknar den för människor med måttlig endometrios6.

Slutsats

Även om en enda spermaanalys inte är avgörande, är det ett viktigt steg för att utvärdera manlig fertilitet och därmed ett pars övergripande fertilitetsprofil. Det är viktigt att båda parter är insatta i betydelsen av resultaten såväl som deras begränsade tolkningsvärde.

Hur man ökar manlig fertilitet på naturlig väg

Spermiernas genereringsprocess är särskilt känslig för externa faktorer. Dessa inkluderar trauma (värme, fysiskt våld), energi och näringstillförsel till cellerna ”under konstruktion” samt oxidativ stress.

Forskning har visat att oxidativ stress förmodligen är den enskilt största faktorn för minskad manlig fertilitet och DNA-skador. Lyckligtvis kan denna faktor påverkas ganska enkelt. Hundratals vetenskapliga studier har övertygande visat att spermiekvaliteten kan fyrdubblas genom konsumtion av vissa antioxidanter och mikronäringsämnen såsom L-karnitin, L-arginin eller Glutation.

Dessa näringsämnen för manlig fertilitet är basterapi för alla par som försöker bli gravida snabbare och vill öka chanserna samt skydda manligt DNA från oxidativ stress.

När ska män överväga att äta mikronäringsämnen?

Fertilitetsspecialister brukade rekommendera näringstillskott under flera månader till både män och kvinnor som standardförberedelse inför IVF och andra fertilitetsbehandlingar. Idag rekommenderas de allt oftare till alla blivande pappor, speciellt från 35 års ålder och uppåt, dels på grund av bevisad effektivitet men även på grund av det överkomliga priset.

Vilka är fördelarna med näringsämnen för manlig fertilitet?

 • Med mindre än £ 40/€ 50 per månad är kostnaderna för näringsämnen för manlig fertilitet låga. Detta gäller särskilt i jämförelse med de höga och oförutsägbara kostnaderna för artificiella befruktningsbehandlingar såsom IVF samt indirekta kostnader för att bli gravid
 • Näringsämnena ökar effektivt de viktigaste kvalitetsparametrarna för spermier: antal, motilitet, morfologi, volym och att skydda DNA från oxidativ skada.
 • Beståndsdelarna är säkra kosttillskott med beprövad effektivitet. Biverkningar existerar knappt.
 • Näringsämnena har andra positiva effekter, t.ex. bidrar de till ett bättre fungerande immunförsvar.

Alla näringsämnen för manlig fertilitet

Kombinationskosttillskott för manlig fertilitet

 

De manliga fertilitetsöknings-pillren kombinerar många av de näringsämnen som bidrar till att öka chansen till graviditet.

Men var uppmärksam för de varierar mycket när det gäller både kvalitet och pris. Ta noga reda på vilka som är värda din tid och dina pengar.

 

Läs jämförelse!

Bibliografi

 1. ”Agarwal et.al. (2009) Effects of radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMW) from cellular phones on human ejaculated semen: an in vitro pilot study, Fertility and Sterility, Volume 92, issue 4, (pp.1318-25)”
 2. ””Adequate Analysis Frequency”. Kokopelli Technologies. 2007. Retrieved 2007-08-11″
 3. ”Weschler, Toni (2002). Taking Charge of Your Fertility(Revised ed.). New York: HarperCollins. p. 189. ISBN 0-06-093764-5″
 4. ”Understanding Semen Analysis. Stonybrook, State University of New York. 1999. Retrieved 2007-08-05
 5. Essig, Maria G.; Edited by Susan Van Houten and Tracy Landauer, Reviewed by Martin Gabica and Avery L. Seifert (2007-02-20). ”Semen Analysis”Healthwise. WebMD. Retrieved 2007-08-05
 6. Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit