Det finns fertilitetsråd par kan följa för att förbättra sin fertilitet.

Tvärtemot vad många anser handlar fertilitet inte bara om att ha en balanserad kost. Andra viktiga punkter inkluderar motion, att undvika gifter i miljön och optimala positioner vid sex.

Motion

Att regelbundet delta i en idrottsaktivitet kan ha en positiv inverkan på fertiliteten hos båda parter. Lätt konditionsträning och inte allt för ansträngande atletiska sporter får igång din cirkulation och kan hjälpa till att reglera din hormonproduktion. Träning ökar endorfinnivåerna, vilket gör dig gladare och mer självsäker. Och naturligtvis hjälper det att reducera övervikt, som ibland kan ha en negativ effekt på en människas fertilitet.

How to start training

Soffpotatisar kan förbättra sin fertilitet genom att börja långsamt, till exempel genom att gå en snabb promenad, jogga långsamt eller simma två gånger i veckan.

Sikta på att göra små förändringar i din vardag. Dessa kan inkludera att ta trapporna istället för hissen, cykla istället för att ta bilen när det ska handlas och ta en kort promenad under lunchrasten.

Med tiden kommer du få ökad energi och de många små förändringarna kommer att ha flera positiva hälsoeffekter i ditt liv.

Det är mycket viktigt att träningsprogrammet är anpassat till din individuella kapacitet. Delta bara i den typ och nivå av sport som du tycker om.

Vid extrema uthållighetssporter kan värme bli ett problem och störa spermiernas produktionsprocess i testiklarna. Det är viktigt att ha bekväma sportkläder som inte sitter för hårt, för att se till att testiklarna inte pressas för nära mot kroppen.

När män cyklar, bör de undvika att använda sadlar som är hårda och smala.

Håll ett öga på vikten

How body weight affects MALE fertility

Ett högt BMI har också en negativ inverkan på manlig fertilitet. Överviktiga män är mer benägna att ha lägre spermieantal (kvantitet), samt sämre spermiekvalitet, jämfört med män med ett normalt BMI1.

Detta beror på hormonell obalans och en negativt påverkad blodcirkulation, som påverkar blodtillförseln till könsorganen.

För män är undervikt förknippat med näringsbrist, vilket högst sannolikt kan resultera i infertilitet på grund av brist på viktiga mikronäringsämnen.

How body weight affects FEMALE fertility

Studier har visat att kvinnor med ett BMI-värde (body mass index) över 30 behandlas för infertilitet betydligt oftare än kvinnor med ett BMI-värde mellan 20 och 25 2. En av anledningarna till detta är att överviktiga kvinnor oftare drabbas av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)3.

Detta tillstånd innebär att ett stort antal ofarliga cystor (vätskefyllda blåsor) utvecklas i kvinnans äggstockar. Dessa kan vara oförmögna att släppa ett ägg, vilket alltså försämrar kvinnans ägglossning. Vidare kan kvinnans hormonbalans äventyras, exempelvis som en följd av att blodsockret blir mycket högt.

Eftersom östrogen inte enbart bildas i äggstockarna, utan även i fettcellerna (fettvävnaden)4. kan ett överskott av östrogen från fettcellerna därför orsaka en total obalans i hormonerna, vilket fertilitetsforskarna misstänker kan bidra till infertilitet5.

Överskott av fettvävnad påverkar också cirkulationen negativt i hela kroppen, inklusive livmodern. Detta kan vara skadligt när man försöker bli gravid, eftersom livmoderregionen kräver stora mängder näringsämnen för att påbörja en graviditet.

Anorexia

Ett BMI-värde (body mass index) under 18 kan också orsaka problem hos par som vill skaffa barn.

Detta beror på att kvinnans kropp inte har tillräckligt med energireserver för att genomgå en graviditet6. Som ett resultat, kan kroppen anpassa äggproduktionstakten, vilket resulterar i uteblivna eller försenade menstruationscykler.

Att se till att du har normalt BMI och en gynnsam kroppssammansättning genom regelbunden motion hjälper båda parter att förbättra sin fertilitet. Även om du bara har lite övervikt, kommer dina statistiska chanser att få barn öka.

Var försiktig med extrema dieter, eftersom de kan störa hormonbalansen och orsaka underskott av viktiga näringsämnen i kroppen.

Aminosyror och antioxidanter kan förbättra manlig fertilitet med 400 %

Kombinerade mikronäringsämnen samt enstaka höga doseringar av aminosyror har visat sig vara mycket effektivt för att öka spermakvaliteten. Aminosyran L-arginin kan direkt påverka manlig fertilitet och fyrdubbla den genom att förbättra spermievolym och morfologi (% normala former), vilket har visats i ett antal amerikanska studier7, 8. De centrala beståndsdelarna i sperma, polyaminerna spermin och spermidin, innehåller en hög andel arginin.

L-Arginin påverkar även manlig fertilitet indirekt genom att förbättra den erektila funktionen och den allmänna hälsan hos den blivande fadern. Arginin hittas ibland i kosttillskott för manlig fertilitet.

Eftersom en kedja inte är starkare än dess svagaste länk, rekommenderar vanligtvis fertilitetsspecialister balanserade multi-ingredienser snarare än en kost bestående av en hög dos enskilt näringsämne. Vi har jämfört 13 naturliga produkter för att öka manlig fertilitet här.

En användbar jämförelse av naturliga potenshöjare för män kan hittas här:

Läs jämförelse!

Den stora dos av daglig L-arginin som finns i vissa av produkterna är också till hjälp för att förbättra en mans spermieproduktion, vilket resulterar i hälsosamma, friska och rörliga spermier.

Jämförelse av kombinationskosttillskott för manlig fertilitet

De kosttillskott för manlig fertilitet som finns på marknaden skiljer sig ordentligt i kvalitet och pris
Fortsätt här för att se vilka produkter som är värda din tid och dina pengar

 

Läs jämförelse!
boost fertility through relaxation

Minska stress

Psykisk stress kan störa hormonbalansen hos både män och kvinnor, och har särskilt undersökts som en orsak till idiopatisk (oförklarlig) manlig infertilitet9. Därför rekommenderas det att par som vill ha barn regelbundet unnar sig att ta time-outer, för att bidra till att minska den stress och press som de kan känna.

Avslappningsövningar som yoga och meditation, ett lugnare schema, en romantisk måltid eller en avkopplande helg kan vara mycket fördelaktigt för båda parter och bidra till att öka parets känslor för varandra.

Paret ska njuta av denna speciella tid med varandra. När graviditeten väl är ett faktum, kommer de att ha mycket mindre tid för varandra i många, många år framöver.

Sov mycket

Långsiktig sömnbrist leder till hormonell obalans, vilket har en negativ effekt på en rad kroppsliga funktioner. När stress och kortisolnivåer ökar, sjunker fertilitetsnivåerna för både män 10 och kvinnor.11 Par som planerar att bli gravida bör därför se till att de får tillräckligt med sömn.

How sleep affects MALE fertility

Dåliga sömnvanor kan också leda till viktproblem, både hos män och kvinnor. Fetma minskar både spermiernas kvalitet och kvantitet .

How sleep affects FEMALE fertility

Vissa studier har funnit ett samband mellan dåliga sömnvanor och oregelbundna menstruationer (längre cykler), vilket leder till minskad fertilitet12, 13.

En liten studie har också funnit en ökning av antalet missfall bland sjuksköterskor som arbetade nattskift14.

Sluta med preventivmedel tidigt

Teoretiskt kan en kvinna bli gravid direkt efter att hon slutar använda preventivmedel. Studier har visat att en kvinnas cykel statistiskt sannolikt återgår till det normala inom tre månader, men ibland kan det gå mycket fortare än så.

Efter att ha slutat med p-piller, är det mycket svårt att förutsäga när en kvinna kommer att bli fullt fertil igen. Detta beror till stor del på individens livsstil och hälsoprofil.

Man tror att Agnus Castus (munkpeppar) kan hjälpa en kvinna att återgå till regelbundna menstruationscykler efter långvarig användning av p-piller15.

Missbruka inte substanser

koffeinets påverkan på fertilitet

koffeinets påverkan på fertilitet

Kvinnlig fertilitet

Ett flertal studier har försökt att undersöka effekterna av koffein på kvinnlig fertilitet16, men resultaten är tvetydiga.

Efter att ha utvärderat alla bevis, rekommenderar den USA-baserade organisationen ”Teratology Information Services” att alla kvinnor som vill ha barn inte bör konsumera mer än cirka 200 mg koffein per dag. Det är cirka två koppar kaffe. Koffein i andra produkter som Coca Cola, choklad och svart te är inkluderat, vilket kan resultera i att den rekommenderade dagliga dosen snabbt uppnås.

Mekanismerna genom vilka kaffekonsumtion kan ha en negativ effekt på kvinnlig fertilitet är fortfarande okända. Experter misstänker att koffein stör hormonernas balans.

Manlig fertilitet

I motsats till detta, förefaller spermiekvaliteten förbli opåverkad av koffein och i vissa fall kan en negativ effekt endast observeras vid mycket höga doser av koffein17. En brasiliansk studie visade till och med att kaffedrickande faktiskt ökade spermiernas rörlighet hos vissa män 18.

alkoholens påverkan på fertilitet

alkoholens påverkan på fertilitet

Medan levern bryter ner alkohol, kan den inte samtidigt utföra andra funktioner som att konvertera östrogen i sina slaggprodukter. Detta leder till ett överskott av det kvinnliga könshormonet, vilket kan få negativa effekter på fertilitet hos både män och kvinnor19.

Långvarigt alkoholmissbruk hos män kan leda till oåterkalleliga negativa effekter på spermiekvaliteten20.

Det är fortfarande oklart om intag av alkohol då och då även skadar fertiliteten. Om du strävar efter att få barn rekommenderar experter att du som mest bör dricka alkohol tre gånger i veckan. Om du vill vara på den säkra sidan och maximera dina chanser, avstå helt och hållet från att dricka alkohol.

nikotinets påverkan på fertilitet

nikotinets påverkan på fertilitet

Rökning har en negativ inverkan på fertiliteten hos både män och kvinnor. Ett stort antal studier har funnit att spermierna hos rökare är mindre effektiva på att befrukta äggceller, dör snabbare och är mindre rörliga21.

Både spermieantal och normala former (morfologi) påverkas mer ju mer man röker.

Hos kvinnor har rökning flera negativa effekter på fertiliteten till följd av nedsatt blodcirkulation. Det påverkar både produktionen av hormoner och inplanteringen i livmodern negativt22.

Även passiv rökning kan minska fertiliteten. Gravida kvinnor som röker har en högre risk för missfall. Utöver detta, har barn till mödrar som rökt under graviditeten ett sämre allmänt hälsotillstånd än barnen till icke-rökare. Därför rekommenderas det starkt att kvinnor som försöker få barn slutar att röka.

Knarklangare som tar emot pengar Droger kan ha många skadliga effekter, varav en är nedsatt fertilitet.

Konsumtion av illegala substanser bör därför vara uteslutet för båda parter när man försöker få barn, under graviditet och efter barnets födelse.

En studie visade att cannabis minskar spermiernas antal och motilitet i ejakulatet23. Även antalet spermier med missbildningar befanns vara högre än genomsnittet.

Denna skada visade sig vara långsiktig så även efter flera månader av avhållsamhet, hade normala nivåer ännu inte uppnåtts24.

Kokain och andra substanser har liknande effekter på fertiliteten. I värsta fall kan droger skada arvsmassan i spermier och äggceller. Därför kan det ha en enormt skadlig inverkan på den långsiktiga utvecklingen av ett barn, om en förälder tar droger.

Försök på möss har visat att när en kvinna tar marijuana kort efter att befruktning sker, kan detta resultera i långtgående störningar i utvecklingen hos hennes manliga avkomma25. Verkan av den psykoaktiva beståndsdelen i marijuana resulterar också i att ett flertal äggceller dör på sin väg till livmodern, eller implanteras felaktigt i äggledarna.

När en graviditet inträffar utanför livmodern kallas detta en ektopisk eller tubal graviditet (utomkvedeshavendskap), och kan ha livshotande konsekvenser för mamman26.

läkemedels påverkan på fertiliteten

läkemedels påverkan på fertiliteten

Medicinering som stör den känsliga balansen av hormoner i kroppen kan minska fertiliteten. Listan är lång och innehåller många psykofarmaka, kortison, blodtrycksmediciner och anabola steroider. Cancerläkemedel kan orsaka bestående infertilitet.

Ha en diskussion med din läkare om de mediciner du eventuellt tar regelbundet kan störa din fertilitet. Om så är fallet, måste du med hjälp av din läkare undersöka de möjliga alternativen.

Minska alla föroreningar

Studier har upprepade gånger visat att en mängd olika föroreningar har en negativ effekt på fertiliteten hos både män och kvinnor. Tungmetaller i livsmedel, damm och vatten är lika farligt som bekämpnings- och mjukgöringsmedel.

Till exempel har manliga lantarbetare som kommit i direktkontakt med bekämpningsmedel visats ha avvikelser i sin spermiekvalitet betydligt oftare än andra män27.

Många ämnen som är syntetiskt framställda bär en kemisk likhet med östrogen. I värsta fall kan detta leda till att manlig hormonbalans störs, vilket negativt kan påverka både kvaliteten och kvantiteten av spermier som produceras.

De kan också leda till minskade födelsetal hos kvinnor. Även luften omkring oss är laddad med många skadliga ämnen från möbler, väggfärger, prydnadsföremål och förpackningar. Så det är omöjligt att helt skydda sig från dem.

Genom att följa några regler, kan du minimera antalet föroreningar som du kommer i kontakt med genom luften, huden och maten.

Satsa på färska livsmedel och ekologiska produkter när det är möjligt, men se till att du alltid tvättar frukt och grönsaker noga. När det gäller sallad och kål, se till att du tar bort de yttre bladen.

 • Matlagning förstör vitaminer och tvättar ut spårämnen. Överkoka därför inte mat. Tillaga den så försiktigt och snabbt som möjligt. Raw food är ännu bättre!
 • Undvik förädlade livsmedel med konserveringsmedel och tillsatser.
 • Minimera användningen av plastprodukter vid förvaring och bearbetning av livsmedel.
 • Tvätta nya kläder ett par gånger innan du använder dem första gången.
 • Ventilera rummen väl, och undvik att använda luftrenare så mycket som möjligt.
 • Vid användning av väggfärg med lösningsmedel, använd inte golvbeläggningar eller tapeter av PVC.
 • Använd endast rengöringsmedel som inte innehåller klor och artificiella myskföreningar.
 • Ha inte tandfyllningar gjorda av amalgam. Se också till att du inte tar bort amalgam när du försöker att få barn, eftersom nivån av kvicksilverexponering först stiger i kroppen när amalgam avlägsnas.
 • Tonfisk, pigghaj och svärdfisk är en stor källa till aminosyror, men innehåller också mycket kvicksilver, så njut av dessa med måtta.
 • Om du vardagligen kommer i kontakt med giftiga eller farliga ämnen i arbetslivet, se till att strikt följa säkerhetsföreskrifterna.
 • Eftersom den elektromagnetiska strålningen från Bluetooth-enheter kan minska manlig fertilitet28 29 se till att du stänger av Bluetooth när du inte behöver det.
influence of sex positions on fertility

Ha sex oftare och mer passionerat

Under lång tid var experterna oense om mannen skulle vara avhållsam under flera dagar före kvinnans fertila fas. Men det visade sig faktiskt att regelbunden sex resulterade i bättre spermiekvalitet30.

När en kvinna är på humör för sex, hjälper det vaginala sekretet spermierna att nå sin destination. Tänk på att glidmedel och krämer, om inget annat anges, oftast innehåller ämnen som kan skada spermierna.

Inta den optimala sexpositionen

Missionärsställningen är den optimala ställningen för att få barn. Penis kan tränga ganska långt in i slidan och spermierna är mindre benägna att läcka ut.

Det rekommenderas att kvinnan ligger kvar på rygg i några minuter efter att ha haft sex och placerar sitt bäcken lite högre än resten av kroppen med hjälp av en kudde. Detta beror på att livmoderhalsen och livmodern ligger i vinkel nedanför slidan, så gravitationen kan underlätta transporten av spermier.

Även när partnern penetrerar kvinnas vagina bakifrån, medan de ligger på mage med knäna lätt böjda, kan många fler spermier nå livmodern. Detta beror på att i detta läge, kan penis tränga långt in i slidan så att spermiernas väg till livmodern förkortas.

Alla positioner som innebär att sitta eller stå är olämpliga när man försöker bli gravid. Detta beror på att en stor mängd av spermier läcker ut ur slidan på grund av gravitationskraften. Detta resulterar i att relativt få spermier når livmodern, vilket statistiskt reducerar sannolikheten för en kvinna att bli gravid.

Bibliography

 1. ”Shayeb AG, Harrild K, Mathers E, Bhattacharya S. An exploration of the association between male body mass index and semen quality. Reprod Biomed Online. 2011;23(6): 717-23”
 2. ”Wilkes S, Murdoch A. Obesity and female fertility: a primary care perspective. J Fam Plann Reprod Health Care. 2009; 35(3): 181-5”
 3. ”Alvarez-Blasco F, Botella-Carretero JI, San Millan JL, Escobar-Morreale HF. Prevalence and characteristics of the polycystic ovary syndrome in overweight and obese women. Arch Intern Med. 2006;166(19): 2081-6”
 4. ”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14623515”
 5. ”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC18832/”
 6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3192363/”
 7. ”Schachter, A., et al.; Treatment of Oligospermia with the amino acid L-Arginine; Journal of Urology, 110 (3); 310-313; 1973”
 8. ”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7701414”
 9. ”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1819998”
 10. ”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3471267/”
 11. ”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23829562”
 12. ”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2505167/”
 13. ”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25085801”
 14. ”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12418990”
 15. ”http://en.wikipedia.org/wiki/Vitex_agnus-castus#Current_uses”
 16. ”Jensen TK, Henriksen TB, Hjollund NH, Scheike T, Kolstad H, Giwercman A, Ernst E, Bonde JP, Skakkebaek NE, Olsen J. Caffeine intake and fecundability: a follow up study among 430 Danish couples planning their first pregnancy. Reprod Toxicol. 1998;12(3): 289-95”
 17. ”Jensen TK, Swan SH, Skakkebaek NE, Rasmussen S, Jorgensen N. Caffeine intake and semen quality in a population of 2554 young Danish men. Am J Epidemiol. 2010;171(8): 883-91”
 18. ”Sobreiro BP, Lucon AM, Pasqualotto FF, Hallak J, Athayde KS, Arap S. Semen analysis in fertile patients undergoing vasectomy: reference values and variations according to age, length of sexual abstinence, seasonality, smoking habits and caffeine intake. Sao Paulo Med J. 2005;123(4): 161-6”
 19. ”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3493844/”
 20. ”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3739141”
 21. ”Zhou NY, Cao J, Cui ZH, Han X, Cai M, Bao HQ, Li YF, He JL. Effects of smoking on sperm apoptosis and semen quality of adult males in the main urban area of Chongqing. Zhonghua Nan Ke Xue. 2009;15(8): 685-8”
 22. ”Soares SR, Simon C, Remohi J, Pellicer A. Cigarette smoking affects uterine receptiveness. Hum Reprod. 2007;22(2): 543-7”
 23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3717046/”
 24. ”Hembree WC, Nahas GG, Zeidenberg P, Huang HF. Changes in human spermatozoa associated with high dose marihuana smoking. Adv Biosci. 1978;22: 429-39”
 25. ”Dalterio SL, deRooij DG. Maternal cannabinoid exposure. Effects on spermatogenesis in male offspring. Int J Androl. 1986; 9(4): 250-8”
 26. ”Schuel H. Tuning the oviduct to the anandamide tone. J Clin Invest. 2006;116(8): 2087-90”
 27. ”Hossain F, Ali O, D’Souza UJ, Naing DK. Effects of pesticide use on semen quality among farmers in rural areas of Sabah, Malaysia. J Occup Health. 2010;52(6): 353-60”
 28. ”Agarwal et.al. (2009) Effects of radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMW) from cellular phones on human ejaculated semen: an in vitro pilot study, Fertility and Sterility, Volume 92, issue 4, (pp.1318-25)”
 29. ”Gutschi et.al. (2011). Impact of cell phone use on men’s semen parameters. Andrologia, Volume 43, issue 5, (pp. 312-16)”
 30. ”Levitas E, Lunenfeld E, Weiss N, Friger M, Har-Vardi I, Koifman A, Potashnik G. Relationship between the duration of sexual abstinence and semen quality: analysis of 9489 semen samples. Fertil Steril. 2005;83(6): 1680-6”
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.