• Rent allmänt så definieras infertilitet av experterna när man inte har lyckats blivit gravid efter att försökt i minst ett år.
 • Kvinnor som kan bli gravida men som sedan har upprepade missfall räknas som infertila.
 • Män räknas som infertila när deras spermaanalyser visar under WHO:s minimigräns för antal spermier, motilitet (rörelse framåt), morfologi (former) och andra nyckelparametrar.

Graviditet är resultatet av en komplex kedja av händelser. För att bli gravid:

 • Kvinnan måste frigöra ett ägg från sin ena äggstock (ägglossning).
 • Ägget måste vandra genom en äggledare till livmodern.
 • Mannens spermier måste träffa ägget (för befruktning) på vägen.
 • Det befruktade ägget måste fästa på livmoderns insida (implantation).

Infertilitet kan härröra från många olika problem, vilket kan störa något av alla dessa steg.

Hur lång tid skall det ta att bli gravid på naturlig väg?

Alla är olika. En del par blir gravida direkt, för andra kan det ta lite tid. Som regel, om du och din partner inte lyckats bli gravida efter cirka tolv månader, vill du nog konsultera en fertilitetsspecialist. Detta gäller par som haft oskyddade samlag cirka tre gånger i veckan och där bägge är under 35. För par över 35 rekommenderas att söka hjälp efter att ha försökt bli gravida i sex månader. Detta för att fertiliteten avtar märkbart från mitten av 30-års ålder och uppåt och ju tidigare man söker hjälp, desto större är chanserna att identifiera och lösa problem. Andra omständigheter där det är viktigt för kvinnor att söka hjälp från en fertilitetsspecialist är om du lider av hälsoproblem såsom bäckeninflammation (PID), endometrios, muskelknutor, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) eller diabetes. Alla som har en historia av sköldkörtelproblem, oregelbundna menstruationer eller cancer uppmanas också att tala med en specialist. Helst skall du inte vänta för länge och bör konsultera någon om du försökt att bli gravid i sex månader. Män med erektil dysfunktion bör tala med en läkare. Det är också bra att låta en fertilitetsspecialist analysera ett spermaprov för att identifiera eventuella avvikelser. I många fall kan dessa problem lösas och fertiliteten förbättras. I samtliga fall kan en fertilitetsspecialist ge dig en fullständig hälsoundersökning. En specialist kan utföra tester för att avgöra om det finns underliggande medicinska tillstånd som hämmar befruktning. Ofta blir par gravida när tillståndet behandlas.

Hur diagnostiserar en specialist infertilitet?

Om du aktivt har försökt att bli gravid i ett år utan att lyckas, diagnostiserar vanligtvis en specialist infertilitet. Definitionen för att aktivt försöka bli gravid är att ha oskyddat sex minst en gång varannan till var tredje dag. En läkare erbjuder konsultation och ger behandlingsrekommendationer för kvinnor under 35 efter ett år av misslyckade befruktningar. I vissa fall, där kvinnor med kända sjukdomstillstånd eller som är över 35 år, ger fertilitetsspecialister behandling och konsultation efter bara sex månader om de aktivt har försökt att bli gravida. Fertilitetsläkare söker en fullständig medicinsk historia och kan utföra vissa tester för att fastställa reproduktiv status. Detta kan inkludera särskilda blodprover, spermaanalyser, ultraljud, och fullständiga fysiska undersökningar. Denna undersökning hjälper till att bedöma den troliga orsaken till infertilitet. I många fall kan vissa livsstilsförändringar göras för att avsevärt förbättra chanserna att bli gravid.

Vilka är de främsta orsakerna till infertilitet hos kvinnor?

Den främsta orsaken till infertilitet hos kvinnor är problem med ägglossningen. Emellertid har det gjorts en hel del forskning om olika behandlingsmetoder. Forskare har utvecklat läkemedel såsom Clomiphene och Menogan/Repronex som kan behandla ca 70 % av ägglossningsproblemen. Det finns många orsaker till misslyckad ägglossning. Några av de vanligaste bakomliggande faktorerna är ärrade äggstockar, hormonell obalans, follikelproblem och för tidig menopaus. En annan vanlig orsak till kvinnlig infertilitet är endometrios. Detta gynekologiska tillstånd drabbar över 1,5 miljoner kvinnor i Storbritannien, och kostar NHS i genomsnitt 8 miljarder GBP årligen enligt Helen North, VD för Endometriosis UK1. Studier tyder på att nästan 10 % av kvinnor som rapporterar fertilitetsproblem lider av endometrios2. Dessutom uppskattas att upp till 40 % av dessa kvinnor betraktas om infertila på grund av detta tillstånd. Kvinnor som drabbats av endometrios har en lägre sannolikhet att bli gravida under ägglossningen än kvinnor som inte lider av sjukdomen. I vissa fall kan infertilitet hos kvinnor uppstå på grund av avvikelser i livmodern, inklusive problem med livmoderhalssekretet. Livsstilsval kan också hindra fertiliteten, såsom alkohol- och droganvändning och näringsbrist.

Vilka är de främsta orsakerna till infertilitet hos män?

Infertilitet hos män är lika vanligt som hos kvinnor. En reproduktiv specialist kan bedöma antal spermier, morfologi och motilitet som hjälp för att avgöra om dessa viktiga parametrar ligger inom det friska området. Detta är en okomplicerad laboratorieanalys av ett färskt spermaprov. Det finns en rad olika behandlingsalternativ för män som har avvikelser från någon av dessa bedömningar. I vissa fall är spermierna friska, även om det finns problem med sädesledaren. Blockeringar kan hindra sperman från att ejakulera, vilket leder till infertilitet. En annan vanlig orsak till manlig infertilitet är ett tillstånd som kallas varicocele. Detta liknar ett åderbråck, men som finns i pungen. När en varicocele finns, är temperaturen i pungen förhöjd. När sädesvätskan blir för varm, lider den skada som kan försämra fertilitet och försvåra befruktning. Det finns många olika behandlingar som kan höja fertilitet. Några vanliga alternativ är konstgjord befruktning, olika läkemedel för fertilitet och intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI). Men enkla livsstilsförändringar såsom att äta en balanserad och hälsosam kost, hålla sig i form och undvika stress, kan också förbättra spermierna hälsa och fertilitet i många fall.

Kan jag avgöra när jag är som mest fertil?

Fertilitetsexperter råder par att ha sex minst tre gånger per vecka för att öka chansen till graviditet. Att aktivt försöka bli gravid snarare än att försöka identifiera när du är som mest fertil är en mer tillförlitlig metod. Detta är det mest framgångsrika sättet att bli gravid på, på naturlig väg. Det kan dock ändå vara bra att veta när du är som mest fertil så att du kan öka sexuell aktivitet under denna period. Om du kan avgöra när du har ägglossning är det enkelt att veta när du är som mest fertil. Detta kräver att du känner till din menstruationscykel. Om du har regelbundna perioder är det lätt att räkna ut när du har ägglossning. I de flesta fall är detta ungefär två veckor innan mens. Även om din menstruationscykel är oregelbunden kan man fortfarande kartlägga när du troligast har ägglossning. Detta kan göras genom att dokumentera din basala kroppstemperatur (BBT). Din BBT är den temperatur du har när du vaknar direkt på morgonen, eller efter minst tre timmars oavbruten sömn. Denna temperatur måste registreras med hjälp av en specialtermometer och bör göras innan du stiger ur sängen. När du har ägglossning är din BBT något förhöjd jämfört med andra avläsningar. Du kan också köpa speciella ägglossningstest. Dessa hjälper till att registrera förändringar av hormonhalter i urinen precis innan du får ägglossning. De är mycket exakta, även om det kan bli dyrt om du måste köpa nya testkit varje månad. Att hålla koll på livmoderhalssekretet kan också vara ett sätt att övervaka ägglossning på3. När detta sekret blir klart och ökar i volym, går kroppen in i en fertil fas. Detta pågår i ett par dagar. När ägglossningen har skett, blir livmoderhalssekretet torrt eller grumligt och strimmigt. Ofta rekommenderar fertilitetsspecialister att ha oskyddade samlag varje eller varannan dag med början fem dagar före ägglossning. Det rekommenderas att fortsätta detta mönster under ägglossningen. Det ökar chanserna att bli gravid.

Hur ser statistiken i Storbritannien ut för fertilitet?

I Storbritannien har ungefär ett av sju par problem att bli gravida. Detta gäller cirka 3,5 miljoner människor. Vanligtvis lyckas 84 % par bli gravida på naturlig väg om de aktivt försöker. Statistik visar att för varje 100 par som försöker bli gravida på naturlig väg

 • blir 84 gravida inom 1 år
 • blir 92 gravida inom 2 år
 • blir 93 gravida inom 3 år

Hos de par som försökt bli gravida i över tre år utan att lyckas, är chansen att bli gravida inom 12 månader 25 % eller lägre. För par som inte kan bli gravida på naturlig väg kan IVF-behandling vara ett alternativ. Hur lyckosam IVF-behandling blir beror på flera olika faktorer, däribland ålder, och orsaken till infertilitet. Statistik som släppts av den brittiska Human Fertilisation & Embryology Authority visar att under 2011, ledde drygt 25 % av de IVF-behandlingar som använde kvinnans egna färska ägg till en lyckad graviditet4. Ungefär 2 % av de barn som föds i Storbritannien är resultat av en IVF-behandling. Dock rekommenderas inte IVF till kvinnor äldre än 42. Detta beror på att chanserna att bli gravid tros vara för låga.

Hur påverkas fertiliteten av lågt antal spermier och vad kan göras för att förbättra chanserna att bli gravid?

Normalt antal spermier är ett minimum av 20 miljoner per milliliter ejakulat. För de flesta män är det genomsnittliga antalet 60 miljoner/ml. För vissa män kan antalet spermier ligga på över 200 miljoner/ml. Ett spermieantal på noll indikerar en blockering någonstans i det reproduktiva systemet. Men det är viktigt att inse att det inte bara är volymen av sperma som är viktig för fertiliteten. Bra rörlighet är också viktigt. Spermier måste kunna ta sig igenom äggledarna för att kunna befrukta ägget. 50 % spermier med frisk rörlighet är ett minimum för att göra fertiliteten lättare. Spermierna behöver också ha en frisk morfologi. Chansen att bli gravid kan öka med behandlingar för lågt spermieantal. Hormonläkemedel kan återställa normalt antal spermier i de fall där en hormonell obalans är identifierad. Dessa läkemedel kan boosta spermieproduktionen och hjälpa till med motiliteten. Om det finns en blockering i det reproduktiva systemet, kan det krävas kirurgi. Detta gäller särskilt i de fall där antalet spermier är noll. Ofta är befruktning mycket lättare när den korrigerande operationen har slutförts. Det finns många andra faktorer som kan påverka spermiernas hälsa. Stress, sjukdom, dålig kost, överdrivet missbruk av droger och alkohol och otillräcklig motion; kan alla påverka både mängd och kvalitet på sädesvätskan. Det är viktigt att komma ihåg att det tar tre månader för spermier att mogna helt. Om det finns negativa influenser under denna tid, kan spermiernas hälsa påverkas negativt.

Vad är orsaken till dålig motilitet hos spermierna och hur påverkar det befruktning?

Dålig kost kan allvarligt påverka motilitet hos spermierna. Brist på vissa aminosyror, vitaminer och mineraler kan försämra spermiernas hälsa och minska vigören5. Fertilitetsspecialister uppmuntrar alltid både kvinnor och män att bibehålla en sund, balanserad kost när de försöker bli gravida. Det finns också vissa mediciner som kan orsaka oregelbunden och nedsatt rörlighet hos spermierna. Särskilt steroider och hormonläkemedel kan skada motiliteten6. Andra livsstilsval som alkoholkonsumtion och användning av marijuana och tobak kan försämra spermiernas rörlighet. Det är fortfarande möjligt att bli gravid, även med en låg andel rörliga spermier. Det kan dock ta mycket längre tid. Den goda nyheten är att det finns en rad olika behandlingar tillgängliga som kan hjälpa till att öka spermiernas kvalitet, kvantitet och motilitet.

Kan kvinnlig orgasm hjälpa till med befruktning?

Många forskare tror att chanserna för befruktning ökar med den kvinnliga orgasmen. Livmodersammandragningar hjälper till att driva sädesvätskan framåt in i livmoderhalsen. Det är även troligare att en kvinna känner sig avslappnad och lugn om hon får orgasm vid sex. Det är viktigt för befruktning eftersom stress kan hindra fertiltet. Forskning visar att om sex är särskilt tillfredsställande för män, kan volymen av ejakulatet öka upp till 50 % på grund av förhöjd stimulering. Att ta sig tid att förbättra sex för bägge parter kan bidra till att öka fertiliteten och förbättra chanserna att bli gravid.

Vad är provrörsbefruktning?

Provrörsbefruktning, även känt om IVF, är processen att använda en mans spermier för att befrukta en kvinnas ägg utanför kroppen. Detta har ibland kallats att få ett “provrörsbarn”. När ägget har blivit befruktat, förs det in i kvinnans livmoder. Kvinnans ålder och hälsa avgör hur många embryon som förs in i livmodern. Även vilket land kvinnan bor i har betydelse. Vissa länder begränsar antalet friska embryon som kan föras in. Chansen till en lyckad implantation är hög med ökande antal embryon som förs in. I vissa fall kan flera embryon föras in, men kanske bara ett eller till och med inget blir ett lyckat implantat. I andra fall lyckas man föra in många eller alla embryon. Detta leder till flerbarnsfödslar. Detta är en viktig fråga för många par. Det finns en potentiell risk för både moderns och de ofödda barnens hälsa när det gäller flera foster. De flesta fertilitetsspecialister i Storbritannien för bara in 2 eller 3 av de friskaste embryona vid en IVF-behandling.

Hur blir man en bra kandidat för IVF?

Ni kan anses lämpliga för IVF-behandling om du och din partner aktivt har försökt att bli gravida i mer än 12 månader och om andra former av reproduktiva vägar har undersökts utan framgång. Det finns också vissa villkor som kan hjälpa till att avgöra din lämplighet. Detta kan inkludera dysfunktioner i äggledarna, PCOS, PIF, endometrios, livmoderbesvär, problem med livmoderhalssekret , misslyckade IUI, och oförklarlig infertilitet.

Finns det ett sätt att avgöra när jag har ägglossning?

För kvinnor med regelbunden menstruation kan det vara lätt att avgöra när ägglossning inträffar. Vanligtvis inträffar ägglossning cirka 14 dagar innan menstruationen börjar. Denna beräkning är baserad på en 2-dagarscykel. Alla kvinnor har dock inte denna regelbundna cykel. Rekommendationen är att följa din cykel noggrant under några månader för att bestämma längd och variationer från månad till månad. Det finns gott om olika ägglossningstest. Dessa kan underlätta för kvinnor som vill avgöra sina mest fertila perioder i varje cykel. De kan hjälpa kvinnor med regelbundna och oregelbundna cykler. Förutom att hålla reda på datum, hjälper det också att känna sin egen kropp. Många kvinnor upplever uppenbara tecken på att de har ägglossning. Ilningar eller kramp i buken kan vara ett tecken på att menstruation snart kommer att starta. Alla kvinnor får däremot inte dessa tecken på att kroppen är redo att släppa ett ägg. Ett annat sätt att hålla koll på ägglossning är genom att följa den basala kroppstemperaturen (BBT). Daglig kartläggning av BBT ger en noggrann redogörelse för dina hormonnivåer och när ägglossningen är på väg att inträffa. En del kvinnor kan också avgöra när de har ägglossning genom att övervaka förändringar i livmoderhalssekretet under hela cykeln. När ägget är redo att släppas, förändras livmoderhalssekretet i koncentration och konsistens.

Vad är en bifasisk temperaturkurva?

Det är viktigt att känna till den bifasiska temperaturkurvan om du övervakar din basala kroppstemperatur (BBT). I mitten av din cykel finns den bifasiska temperaturkurvan. Den har vanligtvis två faser. Den första fasen är den follikulära fasen och den börjar strax före ägglossningen när temperaturen är lägre. Gulkroppsfasen är det andra steget som inträffar efter ägglossning. Under denna andra fas finns en genomsnittlig temperaturhöjning på 0,02 grader. Även om detta inte kan verka som en betydande ökning, går det med en specialtermometer att identifiera denna temperaturhöjning som signalerar starten av ägglossning. Att veta exakt när du är på väg att ha ägglossning kan hjälpa till att bestämma den optimala tiden för sex, eftersom luckan är liten.

Bidrar cystor på äggstockarna till infertilitet?

I vissa fall, kan cystor på äggstockarna bidra till lägre fertilitet. Beroende på var de sitter och typ av cysta, kan de orsaka problem med befruktning eller till och med infertilitet. Det finns många olika typer av cystor. Endometrios kan orsaka endometrioma cystor som orsakar fertilitetsproblem, samt cystor vid polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Dessa är de två viktigaste fertilitetsproblemen som beror på just cystor. Det finns också andra former av cystor på äggstockarna som inte är så problematiska. Dessa kan inkludera adenoma cystor, dermoidcystor och funktionella cystor. Det vanligaste är funktionella cystor. De tenderar att klassificeras som antingen gulkroppscystor eller follikulära cystor. Dessa utvecklas under menstruationscykler och leder inte till infertilitet. De är faktiskt starka tecken på att det reproduktiva systemet är friskt och fungerar korrekt. Varken adenoma cystor eller dermoidcystor påverkar normalt fertiliteten negativt. Adenoma cystor kräver dock behandling. Om dessa typer av cystor blir för stora kan de dock orsaka infertiltetproblem.

Hur påverkar polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) infertilitet?

Vissa kvinnor med PCOS kan fortfarande bli gravida utan hjälp av IVF eller reproduktionsteknik. Men om du lider av PCOS, kan befruktning vara svårt på grund av utebliven menstruationscykel eller stora oregelbundenheter. Trots detta kan många kvinnor bli gravida på naturlig väg genom att noggrant följa ett fertilitetsdiagram och göra positiva livsstilsförändringar. Detta kan innebära förändrade kostvanor som att inkludera livsmedel som främjar en sund menstruationscykel, regelbundna samlag och att inte stressa upp sig gällande befruktningen. Det finns många fall där kvinnor av misstag blivit gravida trots att de har PCOS.

Hur påverkar bäckeninflammation (PID) infertilitet?

Bäckeninflammation är en infektion som påverkar det reproduktiva systemet. För varje PID-skov, minskar fruktsamheten7. Därför är det mycket viktigt att hela tiden övervaka STI (sexuellt överförbara infektioner), och andra infektioner för att minska risken och varaktigheten av PID. Ju snabbare en PID upptäcks, desto snabbare kan den behandlas vilket innebär lägre risk för infertilitet. Om du har haft PID, kan ärrvävnad ha bildats i äggledarna. I allvarliga fall kan detta hindra spermierna från att komma åt äggen eller orsaka att embryot blockeras. Om spermierna kan befrukta ägget men detta är oförmöget att förflytta sig till livmodern, finns det stor risk för utomkvedshavandeskap. Denna graviditet måste då avslutas genom operation eller med hjälp av vissa mediciner. Det är fortfarande möjligt att bli gravid, ha en hälsosam graviditet och få ett friskt barn trots att man haft PID. Dock inte utan risk. Det kan fortfarande vara svårt att bli gravid på naturlig väg. IVF eller ICIS kan vara nödvändigt.

Vad orsakar missfall och kan de undvikas??

Par som försöker få barn kan bli förkrossade av missfall. Det känslomässiga och fysiska lidandet kan vara överväldigande och många par försöker ta reda på vad som gick fel. Verkligheten är att det inte finns några konkreta orsaker till de flesta missfall. Forskning visar att en fjärdedel av alla graviditeter slutar i missfall. Det är väldigt viktigt för par att förstå att missfall bara kan hända; även om du har gjort allt du kan under graviditeten för att stödja ett friskt foster. Dock kan vissa faktorer bidra till missfall, såsom hormonella problem, anatomiska avvikelser, genetik, infektioner, immunologiska problem och användning av alkohol och andra droger under graviditeten. Det är alltid bra att diskutera med din barnmorska eller gynekolog vilken den bästa tiden är att försöka bli gravid igen efter ett missfall. De flesta fertilitetsspecialister uppmuntrar par att vänta till efter kvinnans nästa menstruation innan de försöker att bli gravida igen. I vissa fall kan det vara klokt att vänta ännu längre innan du försöker igen. Detta beror på individuella omständigheter och reproduktiv hälsa. Om orsaken till missfall är känd, kan det vara möjligt att behandla problemet så att det inte händer igen. I vissa fall kanske det inte är säkert att bli gravid igen utan behandling eller medicinsk hjälp och tillsyn.

Vad innebär det att kartlägga BBT?

Kartläggning av basal kroppstemperatur (BBT) är en metod som kvinnor kan använda för att ta reda på när ägglossning sker. Kartläggning av din BBT under hela månaden gör att du kan identifiera små förändringar i kroppstemperatur som återspeglar hormonella förändringar. Innan ägglossning är östrogennivåerna högre. Men under och efter ägglossning ökar progesteronnivåerna. I allmänhet är BBT lägre före ägglossning och höjs något när progesteronkoncentrationerna ökar. Denna höjning av BBT kan användas för att avgöra de bästa tiderna för att försöka bli gravid. Det är alltid bra att kartlägga din BBT under ett par månader. Detta gör att du kan få en mer exakt beräkning. Efter ett par månader bör du kunna identifiera din normala BBT före, under och efter ägglossning.

Vad är prekonceptuell vård och hur kan den öka chanserna att bli gravid på naturlig väg?

Prekonceptuell vård är processen att söka medicinsk rådgivning och vård innan du försöker bli gravid. Detta kan hjälpa båda parter att avgöra om det finns några hälsoproblem som kan försvåra befruktning eller förhindra en hälsosam graviditet. Vid dessa konsultationer genomför en fertilitetsspecialist en grundlig läkarundersökning och dokumenterar både personlig sjukdomshistoria och sjukdomshistoria inom familjen. Genom att utvärdera historia, laboratorieanalyser och kroppsundersökningar kan eventuella risker eller komplikationer identifieras. Om det finns potentiella problem som identifierats hos någon av parterna, kan läkaren sedan rekommendera lämpliga behandlingar. Detta kan involvera enkla livsstilsjusteringar såsom förbättrad kost och mer regelbunden motion. I huvudsak hjälper prekonceptuell vård att säkerställa att båda parter är i god reproduktiv hälsa för att förbättra chanserna att bli gravid. Om det finns problem som identifieras, ger den prekonceptuella vården en möjlighet att åtgärda komplikationer innan man försöker bli gravid.

Hur påverkar rökning fertilitet och graviditet?

Fertiliteten påverkas om du eller din partner röker. Jämfört med kvinnor som inte röker, visar forskning att kvinnor som röker runt 10 cigaretter per dag är mindre fertila. Det tar inte bara längre tid att bli gravid, riskerna för missfall är också högre. Rökning kan minska antalet spermier och kvaliteten, vilket försämrar manlig fertilitet8. Passiv rökning är nästan lika skadligt som om du röker själv. Det rekommenderas starkt att ingen part röker när man försöker bli gravid. Rökning är inte bara farligt för din hälsa och fertilitet, det kan även vara väldigt farligt för ditt barn under och efter graviditet. Rökning under graviditeten är känt för att leda till missbildningar hos spädbarnet och plötslig spädbarnsdöd. En ny studie har funnit att fosterexponering av tobaksrök kan påverka utvecklingen av vissa sjukdomar senare i livet genom att det ändrar vissa gener9. Plötslig spädbarnsdöd (SIDS) associeras ofta med föräldrar som röker. En nyligen genomförd meta-dataanalys som utvärderade 35 kontrollerade fallstudier bekräftar att det finns ett samband mellan moderns rökning och en hög risk för plötslig spädbarnsdöd10. Denna förhöjda risk kopplas till spädbarn som samsover med föräldrar som rökt under graviditet.

Kan marijuanarökning påverka fertilitet och graviditet?

Studier har visat att kvinnor som röker marijuana har fertilitetsproblem. Forskning visar sambandet mellan användning av marijuana och oregelbundna menstruationer, dålig libido, hormonella förändringar och missfall11. Andra studier visar att män som röker har lägre antal spermier, dålig motilitet hos spermierna och ejakulationsproblem12. Att röka marijuana kan negativt påverka fertilitet och minska chanserna att bli gravid. Detta gäller också människor som försöker bli gravida med hjälp av IVF-behandlingar13.

Finns det kosttillskott och läkemedel som försämrar fertilitet?

Det finns en lång rad olika mediciner som negativt kan påverka fertilitet. Kvinnor som försöker öka muskelmassan genom att använda anabola steroider får svårt att bli gravida14. Anabola steroider höjer testosteronnivåerna. Detta kan avsevärt minska fertiliteten och negativt påverka en kvinnas chans att bli gravid. Det finns olika ångestdämpande och anti-depressiva läkemedel som kan hämma ägglossning. Antihistamin bör undvikas när man försöker bli gravid. Dessutom kan avsvällande mediciner negativt påverka fertiliteten eftersom de förändrar livmoderhalssekretet . Avsvällande medel kan minska koncentrationen av sekretet, vilket gör det svårt för spermierna att penetrera livmoderhalsen. Manlig fertilitet påverkas också negativt av anabola steroider. Det kan leda till att man blir helt steril15. Män riskerar också fertilitetsproblem genom att ta växtbaserade testosteronförstärkare. Även om du slutar att ta dessa kosttillskott kan det ta upp till sex månader innan livskraftiga spermier kan produceras igen. Forskning har antytt att 40 % av männen som använder magsårsmedicinen Tagamet blir impotenta. Studier visar att detta läkemedel och andra liknande läkemedel väsentligt kan skada spermiernas hälsa16 . Kvaliteten och kvantiteten av spermier kan också minska vid användning av en del läkemedel mot IBS (Irritable Bowel Syndrome). Det har också förekommit antydningar om att naturläkemedel som johannesört, echinacea, och ginkgo biloba kan reducera möjligheterna för en spermie att penetrera och befrukta ägget. Det är alltid bra att du och din partner diskuterar alla mediciner eller växtbaserade kosttillskott ni tar med en fertilitetsspecialist innan ni försöker bli gravida. Detta kan hjälpa till att identifiera eventuella fertilitetsproblem och alternativ som inte minskar era chanser att bli gravida.

Vad betyder ICSI?

ICSI är en förkortning för intracytoplasmatisk spermieinjektion. Denna metod för befruktning används ibland när manliga fertilitetsproblem orsakar svårigheter att bli gravid. ICSI är en behandlng där mannens spermier injiceras direkt in i kvinnans ägg. Detta sätt används ofta när lågt spermieantal eller dålig spermiemotilitet identifieras. ICSI kan också rekommenderas om mannens spermier inte kan tränga in i ägget och befrukta det, eller om det finns en anatomisk abnormitet eller blockering som stoppar produktionen av spermier i ejakulatet. Par som tidigare inte har lyckats med IVF-behandling kan också övergäva ICSI.

Vad betyder IUI?

IUI är är en förkortning för intrauterin insemination, ofta kallad artificiell insemination (AI). Under behandling med IUI, används en lång kateter för att föra rena spermier in i kvinnans livmoderhals. Denna procedur utförs i den mest fertila perioden av kvinnans ägglossningscykel. Oftast är en IUI-behandling en av de första behandlingar som erbjuds när par har svårt att bli gravida på naturlig väg. Även om det har lägre framgång jämfört med IVF-behandling, är IUI mycket billigare. Av denna anledning, har de flesta par möjlighet att försöka med IUI flera gånger. Generellt används IUI i fall där antalet spermier är lågt eller motiliteten är dålig, eller för kvinnor med abnormiteter i livmoderhalsen. Denna behandling kan också användas när donatorsperma behövs för befruktning. Det kan också finnas andra situationer som orsakar infertilitet där IUI är en lämplig behandling för att hjälpa par att bli gravida.

Jag har en oregelbunden menstruationscykel; kan jag förbättra mina chanser att bli gravid på naturlig väg?

Om din menstruation är oregelbunden, kan du fortfarande vidta åtgärder för att förbättra dina chanser att bli gravid på naturlig väg. Det är bra att kartlägga din basala kroppstemperatur (BBT). Du kan behöva ägna större uppmärksamhet åt dina cykler jämfört med kvinnor som har regelbundna menstruationer. Det enklaste sättet att öka dina chanser att bli gravid är att ha täta oskyddade samlag. Ha sex varje eller varannan dag för att öka dina chanser att bli gravid på naturlig väg. Göra hälsosamma livsstilsval är också viktigt. Bibehåll en hälsosam och balanserad kost, motionera regelbundet, försök eliminera stress eller stressande situationer, rök inte och minska eller stoppa ditt intag av alkohol. Det är alltid bra att diskutera effekterna på befruktning av eventuella mediciner du och/eller din partner använder. Det finns också en rad naturliga kosttillskott som kan hjälpa till att stärka fertiliteten.

Försämrar endometrios fertiliteten?

Forskning har visat att mellan 30 och 50 % av infertila kvinnor har endometrios17. Detta tyder inte på att alla kvinnor som lider av endometrios är infertila. Men många kvinnor med detta tillstånd lider av fertilitetsproblem och är antingen oförmögna eller har svårt att bli gravida. Det finns kirurgiska ingrepp och andra behandlingar som kan öka chansen att bli gravid även om du lider av detta tillstånd. IVF eller annan assisterad reproduktionsteknik kan vara användbar. En fertilitetsspecialist kan bedöma din hälsa och föreslå lämplig åtgärd.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Skicka frågaclear

Bibliografi

 1. http://endometriosis-uk.org/news/press-release-its-ok-talk-period-endometriosis-uk%E2%80%99s-awareness-week-campaign-%E2%80%93-3rd-9th-march#.U-YOZvmSzWR.
 2. ”Bulletti, C. et. al. (2010) Endometriosis and infertility. Journal of Assisted Reproduction and Gentics, Volume 27, Issue 8, (pp. 441-447).”
 3. ”Flynn, A. and Lynch, S. (1976) Cervical mucus and identification of the fertile phase of the menstrual cycle. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, Volume 83, Issue 8, (pp. 656-659).”
 4. http://www.hfea.gov.uk/
 5. ”Wong, W. et.al. (2000). Male factor subfertility: possible cause and the impact of nutritional factors. Fertility and Sterility, Volume 73, Issue 3, (pp. 435-442).”
 6. ”Nudell, D. et. al. (2002) Common medications and drugs: how they affect male fertility. Urologic Clinics of North America, Volume 29, Issue 4, (pp. 965-973).”
 7. ”Westrom, L. et.al. (1992). Pelvic inflammatory disease and fertility: A cohort study of 1,844 women with laparoscopically verified disease and 657 control women with normal laparoscopic results. Sexually Transmitted Diseases, Volume 19, Issue 4, (pp. 185-192).”
 8. ”Levin, R. et.al. (1982). Effects of psychotropic drugs on human sperm motility. Obstetrical & Gynecological Survey, Volume 37, Issue 7 (pp. 484-486).”
 9. “Markunas, C. et. al. (2014). Identification of DNA Methylation Changes in Newborns Related to Maternal Smoking during Pregnancy, Environmental Health Perspectives, DOI:10.1289/ehp.1307892.”
 10. “Zhang, K. And Wang, X. (2013). Maternal smoking and increased risk of sudden infant death syndrome: A meta-analysis. Legal Medicine, Volume 15, Issue 3, (pp. 115-21)”.
 11. “Mueller, B. et.al. (1990). Recreational drug use and the risk of primary infertility. Epidemiology, Volume 1, Issue 3, (pp. 195-200).”
 12. “Barazani, Y. et. al. (2014). Lifestyle, Environment, and Male Reproductive Health. Urologic Clinics of North America, Volume 41, Issue 1, (pp. 55-66).”
 13. “Klonoff-Cohen, H. et.al. (2006). Aprospective study of the effects of female and male marijuana use on in vitro fertilization (IVF) and gamete intrafallopian transfer (GIFT) outcomes. American Journal of Obstetrics & Gynecology, Volume 194, Issue 2, (pp. 369-76).”
 14. “Maravelias, A. et.al. (2005). Adverse effects of anabolic steroids in athletes: A constant threat. Toxicology Letters, Volume 158, Issue 3, (pp.167-75).”
 15. “Leme de Souza, G. and Hallak, J. (2011). Anabolic steroids and male infertility: a comprehensive review BJU International, Volume 108, Issue 11, (pp.1060-5).”
 16. ”Koukkou, E. et.al. (2005). Environmental and drug induced erectile dysfunction. ANIR -ANHP, Volume 7, Issue 4, (pp. 171-176).”
 17. “Haydon G. (1942). A study of 569 cases of endometriosis. American Journal of Obstetrics Gynecology, Volume 43, (pp. 704)”
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.