Manlig infertilitet är mycket vanlig och kan bero på många orsaker

Infertilitet drabbar både män och kvinnor lika. Manlig infertilitet bidrar till att 40 % av alla par kämpar för att bli gravida, medan kvinnlig infertilitet är orsaken till ytterligare 40 % av fallen.

I de återstående 20 % av fallen finns problem hos både mannen och kvinnan. Manlig infertilitet kan bero på många orsaker, och i många fall en kombination av flera olika. De främsta orsakerna faller inom följande kategorier:

Tillstånd som orsakar manlig infertilitet

Sperm disorders

De vanligaste orsakerna till manlig infertilitet relaterar till problem som är förknippade med produktion och utveckling av spermaceller. Detta kan inkludera avvikande form, dålig rörlighet eller bara ett lågt spermieantal, som kan vara onormalt lågt (oligospermi) eller noll (avsaknad av sperma = azoospermi).

Detta kan bero på en rad olika faktorer som exempelvis:

  • Inflammatoriska tillstånd eller infektionssjukdomar, exempelvis det virus som orsakar påssjuka.
  • Autoimmuna sjukdomar, där spermier angrips
  • Problem med hypofysen, alternativt hormonella eller endokrina störningar
  • Livsstil och miljöfaktorer såsom dålig kost
  • Genetiska störningar som indirekt eller direkt är relaterade till spermieavvikelser. Tillstånd som sicklecellanemi, Noonans syndrom, myotonisk dystrofi och hemokromatos kan leda till dysfunktioner i testiklarna och spermieavvikelser. Andra tillstånd såsom cystisk fibros, avvikande könsutveckling och andra kromosomavvikelser kan orsaka azoospermi eller oligospermi.

Primary ciliary dyskinesia (PCD)

Detta är en genetisk sjukdom där spermieantalet är normalt, även om spermierna är icke-motila. Kartageners syndrom är ett exempel på detta tillstånd.

Anatomical abnormalities

Genitala blockeringar kan helt eller delvis blockera vägen för sädesvätskan och leda till infertilitet. Avvikelserna kan vara medfödda eller orsakade av inflammation eller infektion i det urogenitala området.

Ärrvävnad till följd av genital kirurgi kan också resultera i blockeringar, liksom pungåderbråck.

Dessa blockeringar kan oftast avlägsnas kirurgiskt.

Mitochondrial deletions

Mitokondrierna innehåller en uppsättning gener som skiljer sig från de normala kromosomerna i cellkärnan. Forskning har visat att om dessa gener inuti mitokondriskt DNA saknas eller ändras, kan det orsaka infertilitet1.

Secondary conditions

Diabetes, leversjukdom och njursjukdom kan leda till sekundär infertilitet (oförmåga att få ett andra barn). Det finns också vissa mediciner och behandlingar för andra medicinska tillstånd som kan leda till manlig infertilitet.

Erektil dysfunktion kan också statistiskt minska chanserna för befruktning.

Vad är idiopatisk infertilitet?

Även om det finns många orsaker till manlig infertilitet, är den exakta orsaken ibland svår att med säkerhet diagnostisera. Denna oförklarliga infertilitet kallas idiopatisk infertilitet.

Spermavärdena kan vara onormala, men orsaken kan inte fastställas. Det kanske inte finns någon identifierbar reproduktiv abnormitet, men det är ändå omöjligt att bli gravid. Cirka 30 % av alla infertila män klassificeras som idiopatiska.

Män med idiopatisk infertilitet uppvisar en typisk oförklarlig nedgång i spermakvalitet i förhållande till spermiernas rörlighet, antal och morfologi, trots normala endokrina funktioner och fysisk undersökning. I många fall, kan positiva livsstilsförändringar bidra till att förbättra fertiliteten.

Att undvika överdriven alkoholkonsumtion, rökning och andra droger är viktigt. Att säkerställa tillräcklig motion och en hälsosam kroppsvikt kan förbättra fertiliteten. Att tillgodose kroppens näringsbehov för att stödja reproduktiv hälsa är också särskilt viktigt.

Kosttillskott för manlig fertilitet,
Ta reda på vilka kosttillskott som innehåller tallbarksextrakt.

Kosttillskott för manlig fertilitet kombinerar många av näringsämnena för att skapa ett kraftfullt fertilitetshöjande piller.

Detta inkluderar tallbarksextrakt, som har visat sig behandla idiopatisk infertilitet framgångsrikt2.

Men var uppmärksam eftersom de varierar mycket både när det gäller kvalitet och pris. Ta noga reda på vilka som är värda din tid och dina pengar.

Bibliografi

  1. Kao, S. et.al. (1995). Mitochondrial deoxyribonucleic acid 4977-bp deletion is associated with diminished fertility and motility of human sperm. Biology of Reproduction, Volume 52, Issue 4, (pp. 729-36).”
  2. ”Nikolova, V. et.al. (2007). Sperm parameters in male idiopathic infertility after treatment with prelox. Akush Ginekol (Sofiia), Volume 4, Issue 5, (pp. 7-12).”