Hembaserade spermietest

Manlig infertilitet svarar för minst 40 % när det gäller svårigheter för par att bli gravida. Hembaserade spermietest blir därför allt mer populära.

Hur fungerar det?

Först används en steril uppsamlingskopp för att samla upp sädesvätskan. Sedan placeras sädesvätskan i en testflaska som innehåller en reagenstestlösning. Sädesvätskan måste först smälta i 20-30 minuter, eftersom den till en början är alltför viskös för analys.

Efter provspecifika instruktioner, placeras droppar av den blandade lösningen på en testenhet ELLER på en plastfolie som sedan placeras under mikroskop.

Testremse-metoden

Testremsebaserade spermietest är utformade för att mäta koncentrationen av spermier i ett spermaprov. Detta görs genom att identifiera och analysera protein som är unikt för sädesvätska.

På testremsan tolkas resultatet efter en viss tidsperiod, vanligtvis cirka sju minuter. Detta liknar ett hem-baserat graviditetstest.

Ett positivt resultat antyder att spermieantalet är inom det ”normala” intervallet. Detta definieras av Världshälsoorganisationen som 20 miljoner spermier, eller mer, per milliliter sädesvätska.

Exakt antal spermier avgörs inte, och inte heller finns några andra kvalitetsparametrar såsom fem normala former eller rörelse; istället indikerar dessa test endast om spermieantalet är inom eller utom det normala intervallet – ett mycket begränsat tillvägagångssätt.

Mikroskopmetoden

Mikroskopbaserade hemtest är mer sofistikerade. De möjliggör en uppskattning av spermiernas rörelser/rörlighet och kan därför ge en mer avgörande indikation på den övergripande spermiekvaliteten. Avgörande är att dessa kan återanvändas.

Analysering av spermiekvalitet under loppet av flera veckor rekommenderas för att jämna ut avvikande resultat.

Jämförelse av hembaserade spermietest

 

Home Sperm Tests

 • How Does it Work?
 • Number of Tests per Kit
 • Sperm Count
  Screens for sperm count, which measures the concentration of sperm in a man’s ejaculate measured in million sperm per milliliter. A positive if sperm count is larger than the WHO minimum of 20m per milliliter
 • Sperm Motility
  Screens for sperm motility, which is the ability of a man’s sperm to move properly through the female reproductive tract (natural or internal fertilisation) or through water (external fertilisation such as IVF) to reach the egg.
 • Sperm Morphology
  Screens for sperm morphology, referring to the size and shape of sperm. Results are reported as the percentage of sperm that appear normal when semen is viewed under a microscope.
 • Semen Volume
  Semen volume refers to the total amount of semen liquid ejaculated. Between 1.0ml and 6.5ml of ejaculate per orgasm are considered normal. The World Health Organisation considers 2ml the minimum for male fertility
 • Time to Result
 • Accuracy
 • Notes

SpermCheck®

£99.00
£99.00
 • Color change
 • 1
 • Semen volume refers to the total amount of semen liquid ejaculated. Between 1.0ml and 6.5ml of ejaculate per orgasm are considered normal. The World Health Organisation considers 2ml the minimum for male fertility
 • approx 30 minutes after ejaculation
 • claims 98% accuracy
 • measuring only sperm count provides a very incomplete picture

micra
FIRST STEP

£52.00
£52.00
 • Microscope
 • 5
 • the test allows you to count the sperm yourself using a grid inside the microscope lens. This allows you to get a sperm count estimate
 • A man is considered fertile by the World Health Organization (WHO) if he has a minimum “progressive motility" (grade A+B), i.e. sperm moving in a straight line of 32%
 • a pipette is used to measure the volume (in milliliters) of the ejaculate. The World Health Organisation regards 2.0 ml as the lower reference limit for the amount of semen per ejaculation
 • approx 30 minutes after ejaculation
 • claims 95% accuracy
 • measuring *multiple* sperm parameters provides a good estimate of actual sperm quality

FertilCount
by BabyStart

£16.23two tests
£16.23two tests
 • Color change
 • 2
 • a pipette is used to measure the volume (in milliliters) of the ejaculate. The World Health Organisation regards 2.0 ml as the lower reference limit for the amount of semen per ejaculation
 • 20 - 30 minutes after ejaculation
 • claims 97% accuracy
 • measuring only sperm count provides a very incomplete picture

Male Fertility Test
by TEST POINT

£19.99two tests
£19.99two tests
 • Color change
 • 2
 • a pipette is used to measure the volume (in milliliters) of the ejaculate. The World Health Organisation regards 2.0 ml as the lower reference limit for the amount of semen per ejaculation
 • approx 40 minutes after ejaculation
 • no indications for accuracy
 • measuring only sperm count provides a very incomplete picture

Enligt vår mening är Micras FIRST STEP en klar vinnare i denna jämförelse. Dess mikroskopbaserade tillvägagångssätt gör testet återanvändbart och det kan ge uppskattningar av spermiernas rörlighet, antal och volym.

I motsats kontrollerar de tre andra testen, SpermCheck®, Fertilcount från BabyStart och Male Fertility Test från TEST POINT, endast Världshälsoorganisationens miniminivå (20 miljoner spermier per milliliter) i en förenklad JA/NEJ-form.

Dessa test ger inte några indikationer på progressiv rörelsekvalitet. Inget av testen kontrollerar kvaliteten på spermiernas form, fruktos, ph-värde eller vita blodkroppar .

Fördelar med hembaserade spermietest

 • Hembaserade spermietest kan hjälpa män att få en klarare bild av sin fertilitet när det gäller antal spermier. Om testresultaten visar på normalt antal är det troligtvis inte där problemet ligger.
 • Möjligheten att genomföra testet i lugn och ro hemma kan vara tilltalande för många män, särskilt med tanke på själva produktionen av spermietestet.
 • Hemtest är ett relativt billigt sätt att avgöra antalet spermier, jämfört med att besöka en fertilitetsklinik eller en lokal läkare.
 • Enkelt att göra och resultaten erhålls snabbt.

Nackdelar med hembaserade spermietest

 • Eftersom hemtest inte utförs i kontrollerad laboratoriemiljö är de därför inte alltid exakta.
 • Antal spermier är bara en aspekt av manlig fertilitet. Spermiernas motilitet (rörlighet), morfologi (former), volym, vita blodkroppar och pH-värde är alla viktiga när det gäller manlig fertilitet.
 • Även om antalet spermier i hemtestet ligger inom det normala innebär det inte att det inte finns något annat fertilitetsproblem.
 • Ett enda hemtest fångar bara en ögonblicksbild av den reproduktiva hälsan. Det är inte tillräckligt för att bedöma fertilitet. Minst 2-3 test rekommenderas för att få förståelse för spermiernas kvalitet över tid.

Vad man bör tänka på innan man testar antalet spermier hemma

 • Det tar upp till tre månader för spermier att utvecklas helt. Positiva livsstilsförändringar och att sedan vänta tre månader med att göra ett test ger optimala resultat.
 • Regelbunden utlösning kan förbättra spermiernas hälsa genom att uppmuntra utvecklingen av nya spermier och minska DNA-skador som är kopplade till gamla spermier1.
 • Spermiernas antal och kvalitet sjunker med åldern. Det tar i genomsnitt fem gånger längre tid att bli gravid om mannen är över 452.
 • Cirka 96 % av sädesvätskan består av vatten. Därför är det för att upprätthålla produktion av sädesvätska viktigt att inte bli uttorkad.
 • Testiklarna måste hållas svala för att stödja produktionen av spermier. Att ha den bärbara datorn i knäet, långa varma bad, eller att tillbringa lång tid i bastun rekommenderas därför inte om du försöker att få barn.
 • En hälsosam kost är grundläggande för att stödja manlig fertilitet. Det finns vissa näringsämnen som är livsviktiga för en sund spermieproduktion. Att äta livsmedel som är rika på dessa vitaminer, mineraler, aminosyror och spårämnen kan stimulera fertilitet. Att äta specialanpassade kosttillskott för manlig fertilitet hjälper till att stödja friska spermieparametrar.

Hembaserade spermietest vs. fertilitetskontroll

Även om hembaserade spermietest har vissa fördelar är en fullständig fertilitetsbedömning som utförs av en specialist mycket mer omfattande och tillförlitlig. Endast välutbildade och erfarna yrkesmän kan mäta alla spermieparametrarna exakt och ge en detaljerad analys och beskrivning av den reproduktiva hälsan hos individuella män.

Resultaten av dessa fertilitetsbedömningar, som utförs i kontrollerad laboratoriemiljö, är mycket mer exakta jämfört med alla hembaserade test.

Män som vill bilda familj bör först göra positiva livsstilsförändringar, med särskild betoning på kosten.

Efter tre månader rekommenderas en fertiltetsundersökning hos en specialist för att uppskatta reproduktiv hälsa. Baserat på dessa resultat är det möjligt att identifiera potentiella fertilitetsproblem och att sätta in lämplig behandling.

De manliga fertilitetsöknings-pillren kombinerar många av de näringsämnen som bidrar till att öka chansen till graviditet.

Vi har jämfört många produkter åt dig.

Bibliografi

 1. ”http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090630075311.htm#sthash.9JAoAtK1.dpuf”
 2. ”http://jcem.endojournals.org/content/86/2/724.full#sthash.iGsKYu4D.dpuf”
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.