Metoder, kostnader och chanser

Om ett par beslutar sig för att använda konstgjord befruktning, börjar en ny fas av familjeplanering. Processen kan vara ekonomiskt, fysiskt och mentalt krävande för båda parter – men den ultimata belöningen är nära.

Kvinnor får kämpa med de hormoner de måste ta. Dessa kan leda till kraftiga humörsvängningar, magsmärtor och illamående. Denna period kan vara svår för männen eftersom de ofta känner sig helt hjälplösa.

Dessutom kan de ekonomiska kostnaderna vara en stor börda för hushållsbudgeten, eftersom paret ofta själva bär en hel del kostnader för fertilitetsbehandlingarna.

Jämförelse av kombinationstillskott

De kosttillskott för manlig fertilitet som finns på marknaden varierar ordenligt när det gäller kvalitet och pris.
Fortsätt här för att se vilka produkter som är värda din tid och dina pengar

Vanligtvis den sista (men effektiva) utvägen

På grund av detta, tenderar par att välja konstgjord befruktning först när alla andra naturliga metoder för befruktningen har provats.

Män måste se till att deras spermakvalitet är som bäst. Det innebär att de måste genomföra livsstilsförändringar och förbättra sin kost på ett visst sätt1,2.

Ett antal mikronäringsämnen har visat sig stimulera utvecklingen av hälsosammare och mer rörliga spermier hos subfertila män (se jämförelse till vänster).

Kvinnor rekommenderas att ta höga doser av multivitaminblandningar vilket minskar oxidativ stress. Vitaminer, folsyra 3 och essentiella fettsyror bör också ingå, eftersom dessa mikronäringsämnen kan främja en sund utveckling hos embryot4,5.

Risker

Det finns ett antal uppenbara risker som är förknippade med konstgjord befruktning. Dessa kan hanteras tillfredsställande om paret är välinformerat före behandling. Läs vår fördjupande artikel genom att klicka på knappen nedan.

Kostnader och chanser till framgång med hjälp av konstgjord befruktning

Intrauterine Insemination

Intrauterin insemination (IUI) är den vanligaste metoden för konstgjord befruktning, där laboratoriebehandlad sperma injiceras direkt in i livmodern. När endast en mycket liten mängd spermier finns tillgängliga, används en liknande metod som kallas intratubal insemination (ITI) istället. I detta fall injiceras sperma direkt in i äggledaren.

Spermier erhålls vanligtvis genom masturbering. Själva inseminationen är smärtfri och processen är inte förknippad med några större risker.

Kostnader och sannolikheter att lyckas

Om en kvinna använder sin partners sperma, är den genomsnittliga kostnaden för konstgjord befruktning i Västeuropa och USA ungefär 4000:- per cykel. Denna kostnad kan dock stiga till 20 000:- när du lägger till kostnaden för ultraljudsövervakning och läkemedel.

Observera att kostnaderna är betydligt lägre i Östeuropa och Fjärran Östern beroende på klinik.

Hur framgångsrika ni blir beror på din och din partners fertilitetsprofil och din ålder. De flesta par som väljer IUI har 5 till 20 procents chans att bli gravida i varje cykel. Om fertilitetsläkemedel används i processen kan chansen vara ungefär 20 procent. Födelsestatistiken på levande barn registreras inte för konstgjord befruktning.

Läs den fördjupande artikeln om intrauterin och intracervical insemination (IUI och ICI)

 

In-Vitro Fertilisation

Vid en in vitro-befruktning avlägsnas de mogna äggcellerna från kvinnan och förenas med spermier från hennes partner i ett laboratorium. Om befruktning sker, förs upp till fyra embryon (beroende på land) in i kvinnans livmoder genom slidan. Om fler än fyra äggceller blivit befruktade kan dessa frysas ner och användas till en senare behandling.

Kostnader och sannolikheter att lyckas

HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority) i Storbritannien redovisar chanserna att lyckas med både IVF och ICSI på följande sätt:

En kvinnas förmåga att få barn minskar med åldern. Om hon använder sina egna ägg, har hon i genomsnitt större chanser att lyckas ju yngre hon är.

Under 2010 i Storbritannien (det år då senaste data finns tillgängliga) var andelen inledda cykler, som resulterade i levande födda barn (nationellt genomsnitt), hos kvinnor som provrörsbefruktats med färska embryon från sina egna färska ägg :

 • 32.2 % för kvinnor under 35 år
 • 27.7 % för kvinnor i åldern 35-37
 • 20.8 % för kvinnor i åldern 38-39
 • 13.6 % för kvinnor i åldern 40-42
 • 5.0 % för kvinnor i åldern 43-44
 • 1.9 % för kvinnor i åldern 45 och över

Majoriteten av kvinnorna har 20-35 % chans att lyckas per cykel. Det är därför man försöker upp till tre cykler.

Kostnaden kan variera kraftigt från ca $ 10 000/€ 8 000/£ 7 000 per cykel i USA och i Storbritannien, till cirka $ 4 500/€ 4 000/£ 3 500 per cykel i västeuropeiska länder som Frankrike och Spanien, till $ 2 000/€ 1 600/£ 1 400 eller mindre i länder som Indien, Turkiet och Litauen.

Läs den fördjupande artikeln om IVF

 

Continue Reading!

Vissa specifika risker med IVF

Efter överföringen av embryona, kan kvinnan ta gulkroppshormonet progesteron, i syfte att hjälpa sin egen kropp. I dessa fall är sannolikheten för ett utomkvedshavandeskap eller missfall något högre vid IVF än vid naturlig befruktning.

Huruvida andelen medfödda missbildningar är högre vid användning av dessa metoder för konstgjord befruktning är en kontroversiell fråga bland yrkesverksamma 6 och har inte kunnat säkert visas.

Intracytoplasmic Sperm Injection

Metoden känd som intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) är mycket lik IVF i termer av behandlingssteg och risker. I IVF-behandling sammanförs sperma och äggceller endast utanför kroppen (= ”in vitro”) i provröret, vilket möjliggör naturlig penetrering av ägget av en spermie.

Vid ICSI injicerar läkaren en enskild spermie direkt in i äggcellen. Denna metod är därför särskilt användbar i de fall där spermiekvaliteten är mycket låg och få eller inga könsceller finns i sperman.

Kostnader och sannolikheter

Chansen att lyckas vid ICSI är nästan identisk med IVF och redovisas därför inte separat. Se avsnittet sannolikheter i rutan för IVF ovan.

Genomsnittskostnaden för ICSI i USA och Storbritannien ligger på $ 1 500/€ 1 200/£ 1 000 per cykel. Förväntade priser varierar beroende på din fertilitetsprofil och plats.

Priserna är uppskattningar som bygger på 10-12 dagars stimulering med fertilitetsläkemedel för behandlingscykler vid IVF, ICSI och IMSI. Läkemedelskostnaderna är svåra att förutsäga eftersom svar på stimulering varierar från patient till patient och doserna kan ökas eller minskas under fertilitetsbehandlingen.

Återigen, är sannolikt både behandlings- och läkemedelspriser betydligt lägre i de östeuropeiska länderna eller utanför Europa.

Specifik risk med ICSI

En mans spermier erhålls ofta för ICSI med hjälp av vävnadsutvinning från testiklarna eller bitestiklarna. För biopsi av testiklarna eller bitestiklarna, behövs en kortvarig narkos. Den mikrokirurgiska operationen innebär en viss risknivå, vilket är fallet med alla operationer.

Läs den fördjupande artikeln om intracytoplasmatisk spermieinjektion

Egg Donation (Allogeneic Egg Transplantation)

Denna process innebär att en äggcell från en donator befruktas i ett provrör med hjälp av en mans spermier. Detta är inte tillåtet i flertalet EU-länder som ex. Tyskland.

I denna form av konstgjord befruktning, överförs den befruktade äggcellen från donatorn till livmodern hos kvinnan som försöker bli gravid. Givaren avsäger sig då ofta all kontakt med barnet från sin sida.

Allmänna riktlinjer för kostnader

Som förklarat i de olika kapitlen, varierar kostnaderna kraftigt och omfattas oftast inte av sjukförsäkringen. Rent generellt bör du budgetera minst 100 000:- för att kunna få professionell behandling och en realistisk chans att lyckas.

Ändå bör inte kostnaderna vara ditt primära bekymmer. Viktigare är din hälsa och att hitta och välja rätt fertilitetsklinik.

Under din urvalsprocess, håll följande i åtanke:

 • I områden med få fertilitetskliniker, är priserna i genomsnitt högre på grund av mindre konkurrens
 • Höga levnadskostnader kan inte jämställas med höga behandlingskostnader
 • Priserna för IUI varierade med faktor 10, d.v.s. en enorm skillnad. Vissa anbud inkluderade mediciner, blodprover och sonogram; andra inte — därav den stora prisskillnaden.

Frågor du bör ställa

Par som överväger konstgjord befruktning ska välja klinik noga och beakta ett antal faktorer. Om kostnaden är en faktor i beslutet, be kliniken om en detaljerad lista över rutiner och motsvarande kostnader, och följ upp med dessa frågor:

 • Ingår fertilitetsläkemedel, tester, laborationer och samråd i kostnaden för behandlingen?
 • Erbjuder kliniken ekonomisk och psykologisk rådgivning? Om så är fallet, tillkommer det några extra avgifter för dessa tjänster?
 • Eftersom de flesta patienter inte har försäkringsskydd för fertilitetsbehandling, är det bra att veta de totala kostnaderna innan.

Fertilitetsregistret

Vi har ett antal kliniker och specialister i vår databas som är högt rekommenderade, har arbetat länge och har stor erfarenhet inom området.

Bläddra här och tveka inte att kontakta dessa specialister med frågorna ovan:

Bibliografi

 1. ”Morales ME, Rico G, Bravo C, Tapia R, Alvarez C, Mendez JD. Progressive motility increase caused by L-arginine and polyamines in sperm from patients with idiopathic and diabetic asthenozoospermia. Ginecol Obstet Mex. 2003; 71: 297-303
 2. ”Scibona M, Meschini P, Capparelli S, Pecori C, Rossi P, Menchini Fabris GF. L-arginine and male infertility. Minerva Urol Nefrol. 1994; 46(4): 251-3”
 3. ”Laanpere M, Altmae S, Stavreus-Evers A, Nilsson TK, Yngve A, Salumets A. Folate-mediated one-carbon metabolism and its effect on female fertility and pregnancy viability. Nutr Rev. 2010; 68(2): 99-113”
 4. ”Coletta JM, Bell SJ, Roman AS. Omega-3 fatty acids and pregnancy. Rev Obstet Gynecol. 2010; 3(4): 163-171”
 5. ”Greenberg JA, Bell SJ, Ausdal WV. Omega-3 fatty acid supplementation during pregnancy. Rev Obstet Gynecol. 2008; 1(4): 162-169”
 6. ”Chian RC, Xu CL, Huang JYJ, Ata B. Obstetric outcomes and congenital abnormalities in infants conceived with oocytes matured in vitro. Facts Views Vis Obgyn. 2014; 6(1): 15-18”
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.