Grundläggande undersökningar kring manlig fertilitet

Cirka 40 % av de problem som är involverade när det gäller infertilitet beror på mannen, ytterligare 40 % på kvinnan och 20 % på komplikationer hos bägge parter1.

Vid diagnoser av mäns fertilitet visar sig kvaliteten på spermierna vara helt avgörande. Fertilitetsspecialisten genomför en spermaanalys, som används för att utvärdera ett antal nyckelparametrar. Dessa inkluderar antalet spermier, deras rörlighet och morfologi. För detta ändamål är det nödvändigt att lämna färska spermier.

Den sperma som ska granskas bör vid analystillfället inte vara äldre än en halvtimma. För att kunna lämna ett färskt prov, masturberar vanligtvis mannen i ett separat rum på läkarmottagning eller fertilitetskliniken.

Spermaanalysen förser fertilitetsspecialisten med information om mannens fertilitetspotential vid tiden för analysen. Det är viktigt att förstå att denna information endast ger en ögonblicksbild och inte visar om mannens sperma alltid är bra, ”suboptimal” eller om miljön kan ha orsakat en tillfällig minskning av kvaliteten på sperma. Eftersom nya spermier ständigt produceras med en hastighet av ca. 1500 per sekund2, kan en spermaanalys se dramatiskt annorlunda ut inom loppet av bara några veckor.

Det finns även manliga fertilitetsstörningar där spermakvaliteten är hög, men trots detta är det osannolikt eller omöjligt att befruktning kan ske. Så kan vara fallet med erektil dysfunktion, reaktioner mot antikroppar i mannens egna spermier, olika genetiska sjukdomar eller hormonella avvikelser. I sådana fall är ytterligare undersökningar nödvändiga för att fastställa orsakerna och möjliga behandlingar av dessa problem.

Med hjälp av en detaljerad konsultation och några ytterligare analyser kan en fertilitetsspecialist försöka ta reda på orsakerna till mannens infertilitet. Däremot kan det oftast inte helt fastställas vilka faktorer som orsakar den försämrade kvaliteten på spermierna3. Detta fenomen kallas oförklarlig eller idiopatisk infertilitet4.

Learn how to read a semen analysis

A semen analysis typically measures sperm count, i.e. number of sperm per milliliter of ejaculate, sperm morphology, i.e. shape, motility (ability to swim forward) of the sperm, concentration of white blood cells, level of fructose in the semen, total semen volumepH and liquefaction time.

Fortsätt läsa!

Patienthistoria

Som en del i den inledande undersökningen kommer fertilitetsspecialisten att diskutera patientens

 • övergripande hälsotillstånd,
 • kroniska sjukdomar,
 • eventuell tidigare kemoterapi5
 • eventuella operationer och olyckor som involverar de reproduktiva organen,
 • infektioner och uppväxtvillkor efter puberteten,
 • kända genetiska tillstånd i familjen,
 • eventuella befintliga barn, inklusive missfall,
 • samlagsfrekvens
 • alkoholkonsumtionl6 och nikotin7, 8

Fysisk undersökning

Specialisten på manlig fertilitet gör också

 • undersökning av pungen samt testiklar och bitestiklar,
 • kontroll av de olika körtlarna, som testas genom ändtarmen,
 • övervägning av transrektal eller skrotal ultraljudsundersökning av könsorganen.

Andra tester

Specialisten på manlig fertililtet kan också genomföra

 • Urinanalys efter ejakulation, vilket kan indikera om spermierna färdas bakåt in i urinblåsan i stället för ut ur penis vid utlösning (försämrad ejakulation).
 • Blodprover som mäter hormonnivåerna som produceras av hypofysen, hypotalamus och testiklarna (testosteron), vilka spelar en nyckelroll i den sexuella utvecklingen och produktionen av spermier.
 • Genetiska tester för att diagnostisera eventuella förändringar av Y-kromosomen och/eller olika medfödda eller ärvda syndrom.

Kost

Spermier är extremt känsliga för miljön, både under sin 74-dagars produktion och efter utlösning. Det är därför män producerar cirka tio miljoner spermier varje timma9.

Studier har visat att en av de främsta orsakerna till den negativa utvecklingen av spermiekvaliteten sedan 1990 är dålig kost10. Den västerländska kosten saknar många viktiga vitaminer, aminosyror och andra mikronäringsämnen i tillräcklig mängd, inklusive näringsämnen som behövs för optimal spermieproduktion.

Studier har visat att när näringsämnena kombineras klokt kan spermiekoncentrationen tredubblas och öka i både motilitet (rörlighet) och ejakulationsvolym11. Sannolikheten för att uppnå graviditet kan således förbättras avsevärt.

Fortsatta undersökningar om manlig fertilitet

Klamydia

Ett urinprov analyseras för att avgöra om mannen har klamydia. Om testet är positivt skriver läkaren ut antibiotika för behandling.

Testikelbiopsi

Om det finns tecken på väldigt lite eller inga spermier in utlösning, kan läkaren med hjälp av en testikelbiopsi avgöra om det är produktionen eller transporten av spermier som inte fungerar. Om exempelvis sädesledaren är blockerad, kan spermierna inte ejakuleras.

Klicka här för att läsa mer om testikelbiopsi

Vid en testikelbiopsi tas små mängder vävnad från testikeln under lokal bedövning eller narkos12. Dessa kan undersökas senare för befintliga könsceller.

En testikelbiopsi är endast meningsfull om paret överväger artificiell insemination utanför kroppen (intracytoplasmatisk spermieinjektion direkt i ägget, som vanligtvis kallas ICSI13). Detta beror på att biopsin inte ger någon faktisk förbättring av fertiliteten.

Om mannen bestämmer sig för att göra en testikelbiopsi, bör han helst använda en klinik som direkt kan frysa befintliga könsceller, så att de kan användas senare för befruktning av äggceller. Detta spar honom besväret att behöva genomgå ytterligare en operation för att få sperma.

Fortsatta undersökningar gällande fertiliteten hos ett par

Postkoitalt test (PCT)

Det postkoitala testet används av vissa läkare för att ställa diagnos14, om de tidigare undersökningarna inte påvisat någon orsak till nedsatt fertilitet. Andra läkare rekommenderar utredningen i början av fertilitetsbehandlingen, eftersom den är snabb och enkel att uftöra.

Läs vår artikel om postkoitalt test.

find out more

Bibliografi

 1. Hudson, B. (1987). The infertile couple. Churchill-Livingstone, Edinburgh
 2. http://humrep.oxfordjournals.org/content/18/2/447.full”
 3. spermier”http://web.stanford.edu/class/siw198q/websites/reprotech/New%20Ways%20of%20Making%20Babies/causemal.htm”
 4. ”http://en.wikipedia.org/wiki/Unexplained_infertility”
 5. ”Paoli D, Gallo M, Rizzo F, Spano M, Leter G, Lombardo F, Lenzi A, Gandini L. Testicular cancer and sperm DNA damage: short- and long-term effects of antineoplastic treatment. Andrology. 2014”
 6. ”Muthusami KR, Chinnaswamy P. Effect of chronic alcoholism on male fertility hormones and semen quality. Fertil Steril. 2005; 84(4): 919-24”
 7. “Mitra A, Chakraborty B, Mukhopadhay D, Pal M, Mukherjee S, Bannerjee S, Chaudhuri K. Effect of smoking on semen quality, FSH, testosterone level and CAG repeat length in androgen receptor gene of infertile men in an Indian city. Syst Biol Reprod Med. 2012; 58(5): 255-62”consumption or drug abuse[3. ”http://en.wikipedia.org/wiki/Male_infertility#Diagnosis
 8. ”Battista N, Pasquariello N, Di Tommaso M, Maccarrone M. Interplay between endocannabinoids, steroids and cytokines in the control of human reproduction. K Neuroendocrinol. 2008; 20(1): 82-9
 9. Padubidri, VG; Daftary, SN, eds. (2011). Shaw\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’s Textbook of Gynaecology (15th ed.). p. 201
 10. ”Vid en undersökning av 26 609 franska män mellan 1989 och 2005 såg man en nedgång i spermiekoncentration och rörlighet. http://humrep.oxfordjournals.org/content/early/2012/12/02/humrep.des415.abstract – Läs mer på: http://menfertility.org/male-fertility-continues-to-fall/#fn-38-1”
 11. ”http://www.altmedrev.com/publications/5/1/28.pdf”
 12. ”http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003908.htm”
 13. ”http://en.wikipedia.org/wiki/Intracytoplasmic_sperm_injection”
 14. Hessel M, Brandes M, Bruin JPD, Bots RS, Kremer JA, Nelen WL, Hamilton CJ. Long-term ongoing pregnancy rate and mode of conception after a positive and negative post-coital test. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014; 93(9): 913-20″
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.